Svenska uppfinningar och designer

Jag har kanske spenderat för mycket tid på detta projekt men det var så intressant. Och fascinerande. Och spännande. Det finns naturligtvis massor av fler uppfinningar och jag kan inte lista alla, men har försökt få med de viktigaste.

167.png   1241 Ombudsman
En ombudsman är ett ombud med uppdrag att representera en annan person, ett företag, exempelvis i rättsliga sammanhang eller vid förhandlingar. Ordets ursprung finns i fornsvenskans umbuðsmann och i ordet umbuds man, som betyder representant. Det första dokumenterade bruket av ordet är på svenska. I den danska Jyskelagen från 1241 är termen umbozman och står för en kunglig myndighetsperson i ett härad. Från 1552 används ordet även i andra nordiska språk såsom det isländska "umboðsmaður", det norska "ombudsmann" och det danska "ombudsmand". Den moderna användningen av termen började i Sverige, med Justitieombudsmannen som instiftades genom 1809 års regeringsform. Införandet skulle säkerställa medborgarnas rättigheter genom att skapa en myndighet som var oberoende av den verkställande makten. Föregångsämbetet var ämbetet Justitiekanslern som var – och är – regeringens ombudsman, medan Justitieombudsmannen sorterar under Riksdagen. Det svenska ordet ombudsman har under 1900-talet lånats till en rad språk, bland annat till engelska, tyska, polska, portugisiska, holländska, italienska, franska, tjeckiska och ryska.
168.png   1500: Brännvinsbordet senare smörgåsbordet. 
Smörgåsbordet är en 1800-talsmaträtt som utvecklades ur borgerskapets brännvinsbord, en förrätt populär från 1500-talet till 1800-talets mitt. Smörgåsbordet, som innehåller ett större antal rätter än vad brännvinsbordet har, tar vid under 1800-talets första halva. I samband med OS i Stockholm 1912 gick restaurangerna ifrån att servera smörgåsbordet enbart som förrätt och man kunde välja att äta endast av smörgåsbordet. Ordet är ett av få moderna svenska ord som lånats in i tyskan och engelskan (som smorgasbord).
61.png   1690: Kardanknuten
Christopher Polhem uppfinner Polhemsknuten, även kallad kardanknuten.
96.png   1735: Nickel
Ingen uppfinning men en upptäckt gjord av Axel Fredrik Cronstedt.
94.png   1742: Celsius temperatur
Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare Anders Celsius. Den används för att uttrycka temperaturer på celsiusskalan. Celsiusskalans nollpunkt (0 °C) är den absoluta temperaturen 273,15 K. År 1750 så vände Carl von Linné på skalan åt andra hållet.
153.png   1748: Brännvin av potatis
Eva Ekeblad de la Gardie valdes också in som första kvinna i Vetenskapsakademien, 24 år gammal.
     
111.png   1772: Klor
Carl Wilhelm Scheele upptäcker Mangan, Klor och Bariumoxid. Förmodligen upptäckte han även syre men publicerade inte det förrän senare och fick därför inte äran.
     
154.png   1774: Artilleriteknik
Maria Christina Bruhn uppfann fernissade vatten- och eldsäkra karduser.
     
68.png   1775: Kolsyrning
Torbern Bergman kom på hur man skapar mineralvatten på konstgjord väg.
98.png   1783: Volfram
Volfram är ett metalliskt grundämne som upptäcktes av Carl Wilhelm Scheele. Volfram har den högsta smältpunkten av alla metaller och används därför bland annat i glödlampor.
     
11.png   1837: Fartygspropellern
John Ericson tar patent på fartygspropellern.
     
54.png   1838: Snabbskjutande revolver
Jonas Offrell valde att bli präst, men egentligen var han intresserad av mekanik och uppfinnande. Han konstruerade en snabbskjutande revolver som han tog patent på. Jonas Offrell tog fram sin uppfinning självständigt och utan att känna till amerikanen Samuel Colts berömda revolver. Han lyckades dock aldrig kommersialisera sin uppfinning. En Colt på bilden.
     
95.png   1844: Säkerhetständstickan
Säkerhetständstickan uppfanns av kemisten och uppfinnaren Gustaf Erik Pasch. Den kunde endast tändas mot det plån av den ofarliga röda fosforn som applicerats på tändsticksaskens utsida
     
97.png   1858: Bessemermetoden
Göran Fredrik Göransson lyckades 1858, vid Edske masugn i Gästrikland, bli först i världen med att få bessemermetoden att fungera praktiskt. Detta fick omvälvande effekter då metoden snabbt spred sig över världen sjönk priset på stål till en fjärdedel mot tidigare.
155.png   1859: Polkagrisen
Uppfanns av Amalia Eriksson, en fattig änka i Gränna. 1997 restes en staty till minne av henne.
22.png   1862: Monitor
Konstruerad av John Ericson. USS Monitor var ett av historiens första bepansrade, ångdrivna krigsfartyg och användes av nordsidan under det amerikanska inbördeskriget.
58.png   1864: Tändhatten
Alfred Nobel uppfinner tändhatten
     
62.png   1865: Dynamiten
Alfred Nobel uppfinner dynamiten.
     
121.png   1872: Västerbottensost
Kanske ingen världsomvälvande skapelse men absolut värd att få vara med på min lista. Ulrika Elonora Lindström I Burträsk skapade Västerbottemsosten genom ett misststag i ystkaret enligt myten.
     
159.png   1873: Kulsprutan
Carl Helge Julius Palmcrantz var en mångsidig uppfinnare. Han konstruerade en mekanisk räknemaskin, en cykel och en slåttermaskin. Kulsprutan som han utvecklade gjorde honom förmögen. Företaget som Helge Palmcrantz grundade, AB Palmcrantz & Co, blev en av dåtidens största svenska industrier. Konkurrensen med andra företag som tillverkade kulsprutor, exempelvis det amerikanska Gatling, var mycket hård. Thorsten Nordenfelt övertalade Helge Palmcrantz att öka kalibern på sina kulsprutor. Detta gjorde att Palmcrantz´ kulsprutor blev en stor succé och Helge Palmcrantz blev mycket förmögen.
     
59.png   1874: Sulfitcellulosa
Carl Daniel Ekman framställer sulfitcellulosa.
     
13.png   1875: Spränggelatin
Alfred Nobel uppfinner
     
39.png   1877: Separator
Gustaf de Laval tillverkar första separatorn för mjölk. Den var då handdriven.
     
114.png   1878: Räknemaskinen
Willgodt Theophil Odhner konstruerade en räknemaskin som även kallandes Odhners pinnharv.
105.png   1880: Mitisprocessen 
Mitisprocessen är en gjutprocess som utvecklades av metallurgen Gustaf Wittenström. Namnet kommer från latinska "mitis", mjuk. Med mitisprocessen framställs smärre smidbart gjutgods genom smältning av gjutjärn i en patenterad oljedriven ugn med inblandning av en halv till en promille aluminium för att sänka metallegeringens smältpunkt. Den smälta metallen hälls i gjutklockor som är packade med en blandning av melass och mald bränd lera.
8.png   1881; Blåslampan / Lödlampan
Patenterad 1881 av metallarbetaren C. R. Nyberg i Stockholm. Den konstruerades av Nyberg för att lösa problemet med att löda behållare för gasolkök. Uppvärmningen gjordes tidigare över en liten träkolseld och krävde god passning. Nybergs blåslampa åstadkom en uppåtriktad, koncentrerad låga, som gav hög värme som pressades ut med övertryck. Detta övertryck åstadkoms i oljebehållaren genom inpumpning av luft och genom den värme som återstrålade på behållaren.
     
122.png   1889: Oftalmologisk utrustning
Allvar Gullstrand fick nobelpriset i fysiologi 1911. Han konstruerade ögonspeglar som var revolutionerande. Han klargjorde också att gula fläcken i ögat är färglös.
     
115.png   1882: Dynamon
Jonas Wenström  tar patent på sin dynamo, som provkördes först i Örebro kvarn. Den 17 januari 1883, konstituerades Elektriska Aktiebolaget i Stockholm – det blivande ASEA. Kuriosa är att Jonas var nära att slå Edison på att bli först med glödlampan.
     
1.png   1883: Ångturbinen
Gustaf de Laval tar patent på ångturbinen.
     
116.png   1887: Nobelkrutet
Alfred Nobel tar patent på röksvagt krut lämpligt för militära ändamål. Krutet kallades Ballistit eller "Nobelkrut", var ett dubbelbaskrut baserat på nitrocellulosa och nitroglycerin.
     
42.png   1888: Rörtången
En rörtång är en tång med ställbar käftvidd, så utformad att greppet hårdnar när vridning sker i den ena riktningen. Rörtången uppfanns av Johan Petter Johansson, 1853–1943.
     
45.png   1888: Primusköket
Frans Lindqvist konstruerar fotogenköket Primus som blev en världssuccé. Primus såldes 1962 till konkurrenten Optimus..
86.png   1889: Gaffelpärmen
Gaffelpärm är en pärm där pappren hålls fast med långa motriktade gafflar av metall. För att kunna öppna och stänga pärmen är ryggen ledad.
År 1889 uppfann Andreas Tengwall i Helsingborg gaffelpärmen och år 1890 fick han patent.
56.png   1890: Den moderna telefonluren
Alexander Graham Bell uppfann telefonenen 1876. Lars Magnus Ericsson startade företaget L. M. Ericsson. År 1884 konstruerade Ericsson den första handmikrotelefonen, som han sökte och erhöll patent på 1895. År 1884 kom företagets första bordsapparat. Den utrustades 1890 med en mikrofon i luren och blev en stor succé.
     
63.png   1891: Trefas
Jonas Wenström får patent på anordning för spridning av växelström, trefas.
57.png   1892: Skiftnyckeln
Johan Petter Johansson uppfinner skiftnyckeln
117.png   1892: Tändsticksmaskinen
Alexander Lagerman uppfann komplettmaskinen för tillverkning av tändstickor.
     
40.png   1896: Mjölkmaskinen
Gustaf de Laval uppfinner mjölkmaskinen.
     
88.png   1899: Måttsatsen/Passbit
En passbit är del av en kombinationsmåttsats uppfunnen av svensken Carl Edvard Johansson. Den ursprungliga måttsatsen innehöll 102 precisionsslipade passbitar av härdat stål som kunde kombineras att ge alla mått mellan 1 mm och 201 mm i steg om 0,01 mm. Detta motsvarade cirka 20 000 olika måttvärden. Det finns också måttsatser på exempelvis 122 bitar, där det också förekommer bitar i steg på 1 mikrometer (1µm). Passbitar används för kalibrering och måttinställning av mätverktyg, (tolkar), mätapparater och produktionsmaskiner och har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av all modern industriproduktion.
89.png   1900: Bultsaxen
Hittar inte exakt årtal. Jonas Byman uppfann bultsaxen som används världen över. Under sina försök att få patent på konstruktionen blev han frånlurad sitt verk. Men både prototypen till bultsaxen, gjord i trä, och originalet i metall, finns bevarade – liksom plagiatet.
21.png   1904: Elsvetsning
Oscar Kjellberg uppfann en elektrisk svetsanordning som fungerade. Han byggde också det första helsvetsade fartyget i världen.
     
64.png   1905: Klippljusapparaten
Gustaf Dalén uppfinner klippapparaten för blinkande fyrarm med gasljus. Användes i AGA-fyrar.
     
32.png   1906: Kullager
Sven Winqvist uppfinner det sfäriska kullagret
118.png   1906: AGA-massan
För att minska risker med den explosionsbenägna acetylengasen tog Gustaf Dalén fram en kiselmassa bestående av bland annat cement, kol och asbest. Den kunde suga upp acetylen, så att gasen kunde transporteras.
70.png   1907: Solventilen
Solventilen uppfanns av Gustaf Dalén och 1912 erhöll han Nobelpriset för denna uppfinning. Denna uppfinning är kärnan i den så kallade AGA-fyren som kom att göra många fyrvaktare arbetslösa under 1900-talets början. Tack vare dess förbättrade bränsleekonomi möjliggjordes också installation av automatiska fyrar på många svårtillgängliga platser. Solventil, en teknisk anordning som automatiskt tänder respektive släcker gasljuset i en AGA-fyr beroende på det omgivande ljuset.
     
125.png   1908: Ljungströmturbinen, dubbelroterande ångturbin
Birger Ljungström uppfinner denna.
124.png   1908: Ljungströmturbinen. roterande luftförvärmaren
Fredrik Ljungström uppfinner denna.
93.png   1910: Hemdammsugaren
Detta är inte en renodlad svensk uppfinning. 1907 skapade amerikanen Murray Spangler den första lätthanterliga dammsugaren med fläkt och påse. Detta patent köptes sedan av William Hoover. Tre år efter Spangler, 1910, tog August Peter Eberhard Seger svenskt patent på dammsugaren och började då tillverka en variant av den amerikanska modellen av märket Santo. Den kallades Salus och tillverkades i Sverige av företaget AB Lux, som senare blev Electrolux.
18.png   1910: Blixtlåset
Gideon Sundbäck får patent på blixtlåset. Det han gjorde var att sätta alla kuggar på ett tygband som sedan kan lätt sys fast.
160.png   1911: Balansmotorn
Oscar och Alrik Hult tog patent på ett flertal motorer för fotogen och startade företaget AB Archimedes 1907. Efter några år fick Alrik Hult se en ny typ av båtmotor som tagits fram i USA, en utombordsmotor. Han ville då ta fram någonting som var ännu bättre. Oscar och Alrik Hult tog på bara några veckor fram sin Balansmotor och tog patent på sin nya uppfinning 1911. Balansmotorn blev en stor succé och såldes i många länder.
3.png   1916: Coca-Colaflaskan
Den berömda flaskan är formgiven av Alex Samuelsson.
126.png   1920: Syntetiskt lim
Axel Karlsson uppfinner det syntetiska limmet och marknadsför det som Karlssons klister. Låter det bekant?
34.png   1921: Kylskåpet
Baltzarvon Platen och Carl Munters uppfinner kylskåp utan rörliga delar
     
90.png   1925: Hesselmanmotorn
Hesselmanmotorn är en hybrid mellan otto- och dieselmotor och introducerades 1925 av den svenske konstruktören Jonas Hesselman. Motorn användes framför allt i tyngre lastbilar och bussar på 1920- och 1930-talet.
     
158.png   1926: Ultracentrifugen
En ultracentrifug är en centrifug som roterar extremt snabbt. Detta gör det möjligt att separera makromolekyler av olika storlek. Ett viktigt användningsområde är att separera olika beståndsdelar av celler i cellbiologisk forskning. Den svenske fysikaliske kemisten The Svedberg var en pionjär inom ultracentrifugering och tilldelades 1926 Nobelpriset i kemi för sina insatser.
     
102.png   1926: Kanthal
Kanthal, stållegering bestående av krom (20–30 %), aluminium (4–7,5 %), små mängder kobolt och resten järn. Kanthal utexperimenterades av bergsingenjören Hans von Kantzow i Hallstahammar, och de första patenten togs 1926. Namnet "Kanthal" är ett portmanteau av Kantzow och Hallstahammar. Legeringen är känd för att klara av höga temperaturer (maxtemperatur 1100-1425 °C beroende på typ) och stort elektriskt motstånd. Används bland annat som värmeelement i elektriska ugnar. Kanthaltråden fungerar utmärkt som skärverktyg för bearbetning av frigolit.
     
66.png   1927: Volvo
1927 rullade den första serietillverkade Volvobilen, Volvo ÖV4, av monteringsbanan på Hisingen i Göteborg.
     
100.png   1928: Dörrknäpp
Dörrknäppet uppfanns till skåpdörrar så att de inte skulle gå upp av sig själva. Det uppfanns 1928 av Johan Petter Johansson
     
19.png   1929: Jonventilen
Det som främst hindrade likströmsöverföring med hög spänning var bristen på tillförlitliga och ekonomiska komponenter som kunde omvandla HVAC till HVDC, och tvärtom. Jonventilen (kvicksilverbågsventilen) var den mest lovande utvecklingsmöjligheten. Asea hade statiska strömriktare och jonventiler för spänningar upp till cirka 1 000 volt, men de behövde utvecklas för ännu högre spänningar. Problemet löstes 1929 genom att införa hjälpelektroder mellan anoden och katoden. Den nyskapande lösningen, som senare patentskyddades, kan på sätt och vis betraktas som grundstenen till allt utvecklingsarbete på jonventilen för hög spänning. Uno Lamm, som ledde arbetet på ABB, förtjänade sitt smeknamn "HVDC-teknikens fader".
     
99.png   1929: Lättbetong
Lättbetongen uppfanns i mitten av 1920-talet av teknologie doktor Axel Eriksson och började tillverkas 1929 och fick på 1940-talet namnet Ytong. Denna lättbetong baserades på alunskiffer och var vad som skulle komma att kallas blåbetong.
     
67.png   1929: Aga-spisen
Gustaf Dahlén är mannen som står bakom den kända Aga-spisen.
     
127.png   1933: Torrmjölk
Maria Johanna (Ninni) Kronberg uppfann en förbättrad metod att tillverka torrmjölk. patenterades i flera länder.
     
128.png   1935: Slingramen
Johan Alferd Holm, född i Lycksele uppfinner slingramen vilket är den mesta använda metoden för elektromagnetisk prospektering i världen. Vissa anger 1936.
     
119.png   1937: Propeller med vridbara blad
KMV i Karlstad utvecklade KaMeVa-propellern.
107.png   1937: Spinnrullen
Uppfunnen av Göte Bergström. Multiplikatorrulle är en typ av fiskerulle som används vid framförallt sportfiske. Den kallas även för spinnrulle, multirulle eller "bait casting reel" på engelska. Rullen är placerad ovanpå fiskespöet. Spöet som används kallas för spinnfiskespö, signifikant för detta är små jämnstora spöringar och en trigger på undersidan av spöet. Linan är upprullad på en horisontell spole inuti rullen, denna spole kan avlägsnas från rullhuset. En linförare ser till att linan läggs upp jämnt och "korsvis", detta för att förhindra att yttre lager av lina skär in i inre lager.
161.png   1940: Salazopyrin
Nanna Svartz forskade på reumatiska sjukdomar och hennes forskning blev mycket framgångsrik. Mot slutet av 1930-talet tog hon kontakt med Pharmacia. Hon föreslog att de skulle prova att sätta ihop ett medel mot infektioner med ett medel mot inflammationer, det vill säga sulfapyridin och salicylsyra. Tanken var att skapa ett läkemedel mot reumatism som även kunde motverka inflammationer. Ämnet visade sig fungera mot både reumatism och tarmsjukdomar. Läkemedlet, som fick namnet Salazopyrin, började säljas 1940. Det blev en succé och används än idag.
113.png   1940: Skifferolja
Fredrik Ljungström tar patent på utvinning av skifferolja
156.png   1940: Kontinuerlig blekning av papper och kontinuerlig kokning av pappersmassa. 
Johan Richter tog totalt 750 patent.
65.png   1941: Lokalbedövning
Nils Löfgren och Bengt Lundqvist uppfinner Lidokain som är den aktiva substansen i Xylocain (1943) för lokalbedövning.
149.png   1943: IKEA
Ingvar Kamprad... ja, resten är historia...
109.png   1944: Tetra Pak
Erik Wallenberg uppfinner den första Tetra Pak vid namnet Tetraeder och Ruben Rausing satsar på idén.
     
130.png   1946: Lastbilskran
Eric Sundin uppfinner en kran som drivs av lastbilen den är monterad på. Han grundade Hiab.
55.png   1948: Den enögda spegelreflex systemkameran
Victor Hasselblad tillverkade militära kameror redan 1941 och den första civila kameran lanserades 1948. Vår första satellit i rymden: 1966 så tappade Michael Collins en Hasselbladkamera på sin rymdpromenad.
165.png   1947: SAAB
SAAB börjar tillverka personbilar. 1949 rullar den första bilen ut från serieproduktionen. Saab Automobile har i princip aldrig varit en vinstaffär för någon ägare. Sedan 1949 har företagets ägare deklarerat en förlust på 25 miljarder kronor. De teknikinnovationer som företaget har bidragit med är emellertid svåra att sätta ett pris på.
     
164.png   1949: Wettextrasan
Wettex är en svensk hushållstrasa tillverkad av komposterbar svampduk. Trasan uppfanns av Curt Lindquist, och har som främsta uppgift att torka upp vätskor. Den kan suga upp till 15 gånger sin egen vikt. Materialet består av regenererad cellulosa som förstärkts med bomullsfiber. Processen är komplicerad med valsning, ångning och tvättning i flera steg. Sedan torkas, spaltas, trycks och skärs dukarna innan de slutligen paketeras. Varumärkesnamnet Wettex är en sammandragning av engelskans "wet textile" (våt textil). Wettex finns sedan 1960-talet i mer än 50 länder världen över och tillverkas idag i mer än 220 miljoner exemplar om året. Tillverkningen, som började på 1940-talet, sker fortfarande i Norrköping.
108.png   1950: Geodimeter
Geodimeter var från början en elektrooptiskt längdmätare uppfunnen av Erik Bergstrand och senare utvecklad av Ragnar Schöldström på AGA. Själva ordet Geodimeter är en förkortning av Geodetic Distance Meter. Med tiden blev Geodimeter synonymt med olika geodetiska mätinstrument från AGA-fabriken, till exempel totalstationer. Namnet Geodimeter har hängt kvar, trots att fabriken har köpts upp i flera omgångar. Numera ägs fabriken av Trimble. Geodimeter var först ut i världen med autolock och robotic totalstationer.
     
131.png   1950: Högspänd likström
Uno Lamm utvecklade möjligheten för högspänd likström. Under sitt yrkesliv registrerade Lamm 150 patent och skrev ungefär 80 tekniska artiklar. Han skrev även i stor omfattning artiklar om sociala frågor som publicerades i svenska dagstidningar och andra tidskrifter, och som ofta kritiserade Sveriges regering. Under andra världskriget, då Lamm var tvungen att åka till Nazityskland för att genomföra Aseas affärer, kritiserades han av sina överordnade för sin antinazistiska hållning, såsom att vägra göra Hitlerhälsning vid patentutfrågningarna.
     
71.png   1950: Respiratorn
Carl Gunnar Engström uppfinner respiratorn
132.png   1950: Ramryggsäcken och Termotältet
Uppfanns av Åke Nordin som 1960 grundade Fjällräven i Örnsköldsvik. Han lanserade Kånken 1978, och vem har inte haft en sådan?
106.png   1950: Vindpil
En vindpil är en masttoppsmonterad vindriktningvisare för segelbåtar. Det handlar således om ett slags vindflöjel särskilt anpassad för segelbåtar. Den har i allmänhet V-formade "ben" som markerar hur högt upp i vind, det vill säga hur nära vindögat, det är möjligt att gå utan att genomföra en stagvändning.
Masttoppsmonterade vimplar och liknande har en lång historia, men vindpilen i sitt moderna, aerodynamiskt anpassade utförande uppfanns av de svenska flygteknikerna Lars Bergström och Sven-Olof Ridder. Exakt år ej fastställt.
     
133.png   1951: Baklastaren
Göran och Birger Lundberg i Skellefteå konstruerar baklastaren. Typ av hjullastare som i sin mest ursprungliga form var en jordbrukstraktor med utbytt körriktning och lastaggregat monterat över traktorns drivaxel. Med lastaggregatet över drivhjulen fick man lättare styrning
     
134.png   1952: Hjärt-lungmaskinen
Åke Senning står bakom denna uppfinning.
     
72.png   1952: Titanskruv
Per-Ingvar Brånemark får patent på titanskruv för tandbehandling
     
36.png   1953: Ultraljud
Carl Helmut Hertz och Inge Edler uppfann denna.
112.png   1953: Konstgjord diamant
ASEA tillverkar världens första konstgjorda diamant. Dock inte så stor och vacker som den på bilden...
73.png   1953: Flymo
Sven Kamph uppfinner Flymo som är en luftkuddegräsklippare.
     
4.png   1956: S-Tank
Sven Berge lade fram denna som förslag 1956 och 1958 togs beslut att tillverka den. Mellan 1967 och 1971 byggdes 290st. Kallades Stridsvagn 103 men var känd i världen som S-Tank. S för Sverige då. Ryssarna hade stor respekt för denna stridsvagn då de aldrig sett något liknande. Om den var en framgång eller ekonomiskt misslyckande är svårt att säga men Discovery Channel utnämnde den som sjätte bästa stridsvagn genom tiderna, och det är ett mycket bra betyg.
129.png   1956: Kobratelefonen
Ralph Lysell och Gösta Thames uppfinner världens första integrerade telefonlur. Dess korrekta namn var Ericofonen.
101.png   1956: Nyge-mätaren
Nyge-mätaren var en volymetrisk mätare i första hand konstruerad för uppmätning av mjölk i självbetjäningsbutiker. Mätaren konstruerades av uppfinnaren Gunnar Bengtsson (1898-1983) i Nyköping och tillverkades av Nygeverken där. Mätaren formsprutades i materialet akryl.
135.png   1957: Thorsman-pluggen
En färgkodad plastplugg av PP för att fästa detaljer i eller mot till exempel tegel- eller betongväggar. Plastpluggen används så här: man borrar ett passande hål till pluggen, sticker in pluggen i hålet och skruvar in skruven som gör att pluggen expanderar i hålet. Uppfanns av Oswald Thorsman.
136.png   1958: L-dopa
L-dopa eller Levodopa är en intermediär i dopaminbiosyntesen. Det omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som parkinsonsjuka lider brist på. Kliniskt används levodopa i behandlingen av Parkinsons sjukdom. Biologiskt är det en komponent i marina adhesiver, som används av pelagiskt liv. Uppfanns av Arvid Carlsson.
43.png   1958: Pacemakern
Rune Elmqvist uppfinner pacemakern. Samma år utför Åke Senning världens första pacemakeroperation.
     
6.png   1958: Trepunktsbältet
Nils Bohlin vidareutvecklar trepunktsbältet och sätter det som Standard i Volvo PV544. Vissa anger 1957.
87.png   1959: Gelfiltrering
Gelfiltrering, även känt som GPC (Gel Permeation Chromatography) eller SEC (Size Exclusion Chromatography), är en kromatografisk metod att separera proteiner och andra större molekyler. Gelfiltrering som metod utvecklades av de svenska kemisterna Jerker Porath och Per Flodin, som publicerade upptäckten 1959. Metoden kommersialiserades av Pharmacia.
137.png   1960: Rörligt dataspel
Sveriges första dataspel med rörlig grafik skapades på Saab i Linköping.  Bakom projektet låg Bernt Magnusson och Göran Sundqvist. Spelet togs fram för att besökande militära dignitärer skulle förstå datateknikens möjligheter. För detta räckte inte tabeller med siffror och resultat - det behövdes något som konkret visade vad beräkningarna egentligen handlade om. Resultatet blev en simulering av eldgivning med stridsvagn. Kontrollerna bestod av rattar på en bakelitlåda, och skärmen var ett oscilloskop. Datorn som styrde det hela var Saabs konceptdator D2, som togs fram för att testa möjligheten till att skapa en dator för flygplan (detta var en tid då datorer normalt sett upptog hela våningsplan).
     
120.png   1961: System för nedfrysning av livsmedel
Per Oscar Persson och Göran Lindahl utvecklade ett system för nedfrysning av livsmedel och i dag fryses 50 procent av världens djupfrysta livsmedel i en frysare av deras design. Deras företag Frigoscandia blev ett av världens största. Efter pensioneringen utvecklade Per-Oskar frysare för blodplasma.
     
138.png   1962: Flofreeze
Per Oscar Persson utvecklade Flofreeze-metoden som är en teknik för lösfrysning av frukt och grönsaker som bygger på att det som ska frysas in studsar fram på luftkuddar. Därigenom blir det möjligt att snabbt och kontinuerligt frysa in stora mängder livsmedel. Metoden hade särskild betydelse för Findus eftersom stora mängder ärtor måste frysas in mycket snabbt efter skörden samtidigt som man ville ha möjlighet att senare paketera en del av de lösfrysta ärtorna tillsammans med andra livsmedel.
     
139.png   1962: Bygghissen
Alvar Lindmark, Skellefteå,  utvecklade och blev världsledande på kuggstångsdrivna hisskonstruktioner som användes både vid byggen och i gruvor.
     
33.png   1962: Rullbältet
Hans Karlsson utvecklar rullbältet för bilar. Den teknik vi använder idag.
     
74.png   1963: Bilbarnstol
Bertil Aldman uppfinner den bakåtvända bilbarnstolen.
110.png   1965: Tetra Rex
Tetra Pak utvecklas till Tetra Rex som vi absolut känner igen även idag.
157.png   1965: Självstängande bakläm
Sven Sandberg kom på idén att utnyttja lastflakets egen rörelse för att med en pistong under flaket automatiskt öppna och stänga baklämmen. Uppfinningen förenklade tömningen av lastflakets innehåll och innebar en hög standardförbättring av lastbilsföraryrket, föraren behövde inte längre lämna förarhytten för att öppna lastflaket. Uppfinningen världspatenterades och är nu standard på alla lastfordon med tippfunktion.
     
75.png   1965: Njure
Nils Alwall uppfinner den konstgjorda njuren.
     
163.png   1967: Dialysatorn
Nils Alwall fick tillsammans med sin kollega B.L. Östergren patent på den första dialysutrustningen. Samma år började konstgjorda njurar för engångsbruk och dialysapparater masstillverkas.
26.png   1969: Tetra Brik
Tetra Pak lanserar Tetra Brik, en förpackning vi hittar i mjölkhyllan även idag.
152.png   1967: Nikotintuggummit
Ove Fernö arbetade som forskningschef på läkemedelsbolaget Leo i Helsingborg. Tuggummit fick namnet Nicorette som är en ordmix av ”nikotin på det rätta sättet” och cigarett. Han slutade själv att röka 1969 med tuggummits hjälp. På en världskonferens om rökning och hälsa 1975 i New York presenterade Ove Fernö nikotintuggummit och 1981 registrerades det i Sverige. Det kom att bli läkemedelsbolaget Leos mest sålda produkt under 1980-talet.
     
140.png   1970: Tornkranen
Elis Lindén fick Kungliga Ingenjörsakademiens guldmedalj för sin uppfinning av Tornkranen. Tornkranen är en modern form av självbalanserad kran. Fixerad vid marken så ger tornkranar oftast den bästa kombinationen av lastförmåga och lyfthöjd. De används oftast vid konstruktionen av höga byggnader. För att spara plats kan själva tornet vara inbyggt i byggnaden (vanligare utomlands). En horisontell asymmetriskt avvägd bom är balanserad på toppen av tornet med en motvikt i den korta änden av bommen.
104.png   1973: Mecanumhjul
Mecanumhjul, även kallat ilonhjul, är ett hjul som kan röra sig i vilken riktning som helst.
Hjulet består av en rad rullar som är monterade på en cirkelformad ram och skapades av den svenske uppfinnaren Bengt Ilon.
76.png   1974: Sedelmatare
Leif Lundblad patenterar ett sedelutmatningssystem
     
142.png   1975: Bergvärme
Sten Engwall uppfann borren som gjorde bergvärme möjligt och sedan system för att få det att fungera.
79.png   1976: AXE
Första AXE-växeln tas i bruk. Den är utvecklad av Bengt Gunnar Magnusson.
80.png   1979: Losec
Sven Erik Sjöstrand, Astra, tar patent på Losec.
     
78.png   1979: Färggrafik
Håkan Lans tar patent på färggrafik till datorer. Vissa anger 1981.
     
20.png   1980: Targetlock på SR-71
Sverige är det enda land och JA-37 Viggen är det enda flygplan som fått mål-låsning på en Lockheed SR-71 Blackbird. Det sägs att besättningen på SR-71 ska ha sänt ett gratulationskort till den svenska flottiljen senare.
     
144.png   1981: Svetshjälm med automatisk avskärmning
Åke Hörnell uppfinner en svetshjälm som gör att svetsaren ser bra och vid svetsningen dimmar den ner glaset så att svetsaren fortfarande kan se men skadar inte ögonen.
143.png   1983: Färgklämman
Klas Stoltz, Kjell Stoltz och Bo Gustavsson tar fram ett stöldskydd för kläder med färgmärkning.
     
2.png   1984: Gammakniven
Lars Leksell och Börje Larsson använder Leksell Gamma Knife kliniskt för första gången.
145.png   1985: Skidbindning
Jack Gustavsson har utvecklat en ny typ av skidbindning.
9.png   1985: AT4
Saab Bofors Dynamics lanserar ett pansarskott som kom att bli standard i både den svenska och iden amerikanska armén. Den heter Pansarskott m/86 i Sverige och är ett rekylfritt engångsvapen och höljet är tillverkat av glasfiberarmerad epoxy. Exporteras under namnet AT4 (eighty-four), vilket syftar på vapnets kaliberstorlek. AT kan även läsas som "Anti-Tank", det vill säga pansarvärn.
146.png   1987: Genotropin
Bertil Åberg har skapat ett tillväxthormon framställt genom DNA-teknik. Läkemedlet gör att extremt korta människor kan uppnå normallängd.
91.png   1988: Dimspik
Dimspik är en typ av brandsläckningsredskap, bestående av ett strålrör som förs in genom till exempel en vägg eller ett tak och sprider en "dimma" av små vattendroppar. Det används framförallt när man vill släcka bränder i dolda utrymmen, såsom vindar, stängda rum eller i packat material.
Konstruerades av brandförman Lennart Strand.
147.png   1987: NMT och GSM 
Östen Mäkitalo var en av huvupersonerna bakom  mobiltelefoni av typ GSM och NMT
81.png   1991: GPS
Håkan Lans patenterar en applikation till GPS-systemet. Det är den tekniken du har i din bil och i din telefon.
85.png   1994: Sänka och Triomix
Barbro Hjalmarson var sjuksköterska och vårdlärare, och uppfann vid sidan om sitt arbete den apparatur som nu används över hela världen för att mäta sänka. Barbro har även uppfunnit en vagga för blodprov, Triomix, där provrören skakas om ett bestämt antal gånger.
49.png   1994: Koenigsegg 
Koenigsegg grundas av Christian von Koenigsegg. Deras bilar har fått många utmärkelser.
148.png   1995: CARB-lagret
Magnus Kellström står bakom denna konstruktion. CARB toriodrullagrets unika konstruktion kombinerar det sfäriska rullagrets självinställande egenskaper med det cylindriska rullagrets förmåga att ta upp axiell förskjutning. Det kan också ha den kompakta sektionshöjden som normalt associeras med nålrullagret. Carblagret är uteslutande avsedda som frigående lager och är som sådana idealiska med sin kombination av självinställning och förmåga att medge axiell förskjutning av axeln i förhållande till lagerhuset. Bärförmågan hos CARB toroidrullager är mycket hög, även när lagret kompenserar för vinkelsnedställning eller axiell förskjutning. Detta resulterar i tillförligtlig lagring med lång brukbarhetstid.
166.png   1995: Metro
Pelle Anderson, Monica Lindstedt, Robert Braunerhielm och Jörgen Widsell skapar gratistidningen Metro.
10.png   1995: Archer
Artillerisystem 08, med projektnamnet ARCHER, är ett självgående eldrörsartillerisystem utvecklat av BAE Systems Bofors AB för Sverige. Den har uppmärksammats i flera program på Discovery Channel och räknas som ett av världens bästa artillerier.
     
92.png   1996: Ecolean
Ecolean är ett förpackningsföretag vars huvudprodukt är en typ av förpackningssystem baserat på kalk.
Idén till förpackningssystemet startade på 1990-talet som ett projekt inom Tetra Laval-koncernen av Åke Rosén
82.png   1996: C-pen
C-pen en läspenna som skannar in text direkt till din dator. Skapad av Christer Fåhraeus.
     
141.png   1997: AAC
AAC är en akronym för Advanced Audio Coding. AAC är en digital ljudkodning utvecklad för att ersätta MP3. Liksom MP3 är AAC ett sätt att komprimera ljudfiler. Detta format/codec kan komprimera ljudfiler till nästan hälften av originalfilen i MP3. Skapad av Lars Liljeryd.
31.png   1998: Bluetooth
Sven Mattisson, Jaap Haartsen och Örjan Johansson skapar en standard för lokal kommunikation. Blåtand. Döpt efter vikingakonungen Harald Blåtand enade Norge och Danmark och var känd som en stor talare och duktig att få människor att enas och prata med varandra.
     
50.png   2000: Kazaa
Programmet skapades av svensken Niklas Zennström år 2000. Han sålde det senare till företaget Sharman Networks. Kazaa är ett fildelningsprogram som använder protokollet fasttrack. Kazaa var populärt under tidigt 2000-tal, men efter de många virus- och spywarespridningar som skedde via Kazaa så minskade populariteten.
     
150.png   2003: Karta över mänskligt protein.
Mathias Uhlén får äran för detta.
84.png   2003: Nikotinfritt snus
Aneli Hellström står bakom denna produkt.
25.png   2003: The Pirate Bay
The Pirate Bay, TPB, är en svensk trackersajt. "Trackern" är en av världens största och en pionjär inom nätbaserad kopiering och spridning av digitalt material.
     
30.png   2006: Spotify
Spotify startades i april 2006 av entreprenörerna Daniel Ek och Martin Lorentzon. Spotify är ett svenskt multinationellt företag med en online-musiktjänst för att lyssna till strömmad musik över Internet.
83.png   2007: Engångstoalett
Anders Wilhelmson har i samarbete med ett kemiföretag uppfunnit en engångstoalett i form av en påse. Toaletten, som kallas peepoo, ger giftfri gödsel inom 24 timmar och är mycket användbar i fattiga länder som saknar sanitära förhållanden. Skitbra!
103.png   2008: Solvatten
Solvatten renar vatten med hjälp av vanligt solljus. Produkten, som tagits fram av uppfinnaren och entreprenören Petra Wadström, ser ut som en vanlig tiolitersdunk som fylls med förorenat vatten. På insidan är dunken delad på mitten av två genomskinliga väggar och kan fällas upp som pärmarna på en bok. Den uppfällda dunken placeras sedan i solen och de genomskinliga väggarna släpper igenom rätt frekvens av UV-ljus som dödar skadliga mikroorganismer. Behandlingen tar cirka tre-sex timmar och en indikator visar när vattnet är drickbart. Större makroorganismer som överlevt UV-behandlingen filtreras bort med ett inbyggt filter. Resultatet är renat vatten som uppfyller WHO:s riktlinjer för ”safe water”. Processen kräver inga kemikalier eller andra energikällor än solen och processen kan upprepas två-tre gånger dagligen och ge 20-30 liter rent dricksvatten. Förutsatt att den sköts på rätt sätt kan en enda Solvattenenhet ge rent dricksvatten till tio personer, varje dag i fem års tid.
151.png   2010: Ny förbränningsmotor
Peter Törnqvist är känd för sina vibrationsdämpande tryckluftsverktyg. Efter 37 års uppfinnande kommer han med sin största uppfinning; motorn som minskar bränsleförbrukningen med 30 procent och avgasutsläppen med 30 procent, men med bibehållen effektivitet.
162.png   2010: Gynokularet
Cancer i livmodertappen är nämligen den andra vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Vid sådana undersökningar använder man en stor, klumpig och komplicerad apparat som kallas för kolposkop. Den kostar mellan 20- och 80 tusen kronor och kräver specialkunskaper för att kunna användas. Elisabeth Wikström Shemer började fundera på en enklare lösning som även kunde användas i utvecklingsländer där kvinnovården ofta är mindre bra. Resultatet blev gynocularet, ett undersökningsmikroskop i fickformat med specialanpassad patenterad LED teknik. Gynocularet är väldigt enkelt att använda och betydligt billigare än kolposkopet i inköp.

Jag har kanske spenderat för mycket tid på detta projekt men det var så intressant. Och fascinerande. Och spännande. Det finns naturligtvis massor av fler uppfinningar och jag kan inte lista alla, men har försökt få med de viktigaste.

Hittar du något som inte stämmer eller om det är något du tycker jag missat så maila mig gärna >>

Sammanställt av Thomas Lövgren 2014-01-02