Radioaktiva objektiv

Jepp, du läste rätt, det finns gamla radioaktiva objektiv. Dessa är oftast från 1970-talet eller äldre. Vårt syfte är inte att skapa rädsla utan att skapa en medvetenhet. Detta så att du kan välja själv hur du vill göra. Då kan du själv bestämma om du tycker att det är så liten strålning att det inte bekymrar dig. Alternativt att du väljer att du inte vill bli utsatt för gammastrålning oavsett strålningsnivå. Då gör du ett medvetet val, men vet du inte om att det finns radioaktiva objektiv så kan du inte heller göra ett medvetet val.

fotohistoria-radioaktiva-objektiv_0.jpg

Jag uppdaterar denna lista kontinuerligt när jag hittar fler radioaktiva objektiv som jag mätt upp objektiv. Listan återfinns längst ner i detta allt längre inlägg.

Uppdatering 2022-01-31: Nytt rekord satt. Canon FL 50/1,4 med serienummer 201xx mäter hela 13,06µSv/h på sitt bakre element och 1,92µSv/h på sitt främre.

Uppdatering 2021-02-25: Nya mätningar på fler objektiv. Voigtländer Skoparex 35/3,4 med DKL-fattning för mätsökarkameror mätte 1,54µSv/h bak och 0,35µSv/h fram. Voigtländer Skopagon 40/2 mätte 1,08µSv/h bak och 1,72µSv/h fram. Mamiya ES 50/1,8 mätte 3,32µSv/h bak och 0,36µSv/h fram. Mamiya Sekor SX 55/1,8 med ser nr 1777xx mätte 2,75µSv/h bak och 0,29µSv/h fram, ser nr 2043xx var ej radioaktivt alls, ser nr 2098xx mätte 2,83µSv/h bak och 0,37µSv/h fram. Yashica DS-M 50/1,7 mätte hela 8,03µSv/h bak och 1,31µSv/h fram. A.Schacht Ulm Edixa-Travenar 50/2,8 mätte 0,62µSv/h bak och 0,65µSv/h fram.

Uppdatering 2020-09-11:Jag har mätt upp Canon FD 35/2 med konkav frontlins med serie nr 648xx. Det objektivet mätte 4,61µSv/h på bakre linselementet, och 1,68µSv/h på det främre. 

Uppdatering 2020-08-24: Jag har mätt upp Konica AR 50/1,4 till en strålning bak på 2,45µSv/h, fram på 0,76µSv/h. Yashinon-DS-M 50mm f/1.7 fram 7,91µSv/h, bak 1,67µSv/h. Yashica ME med Yashinon 38/2,8 mätte fram 2,32µSv/h. ​Schneider Kreuznach Curtagon 35/2,8 fram 1,12µSv/h, bak 0,58µSv/h. Super-Takumar 55/2 bak 3,81µSv/h, fram 0,65µSv/h.

Uppdatering 2019-11-20: Jag har mätt upp ett Pentax mätarprisma med ser nr 5352xx som gav 2,31µSv/h vid okularet. Om någon frågade dig om denne fick skjuta in gammastrålar i ditt öga så skulle du nog svara nej oavsett nivå på strålningen. Även om detta är relativt svag strålning så är det ändå 15 gånger mer än bakgrundsstrålningen. Jag skulle i alla fall själv inte använda en sån sökare.

Jag visste redan att vissa äldre objektiv var radioaktiva, men ju mer jag forskade i ämnet desto fler objektiv dök upp som radioaktiva. Det är viktigt att redan nu förstå att detta gäller i stort sett bara objektiv som är tillverkade från 80-talet eller tidigare. 

Radioaktiviteten kommer från toriumoxid och man använde ända upp till 30% av glasvikten till toriumoxid. Fördelen är du får en hög brytning i tunt glas och en liten färgspridning. Du får alltså en hög refraktion och en låg dispersion. Tyvärr så ökar radioaktiviteten med åldern då torium 232 bryts ner. Torium själv sänder bara ut alfa-partiklar men under nerbrytningen så bildas det dotterprodukter som sänder ut alfa, beta och gamma strålning. På äldre objektiv kan man se att glaset blivit lite gult och det betyder inte nödvändigtvis att din optik är radioaktiv, men ofta blir objektiv med torium gulbruna i linserna. På de objektiv som har torium och blivit gula så kan du utsätta glaset för uv-ljus under en längre tid och därmed få bort det mesta av gulheten. Du kan sätta det i fönstret några dagar så kommer missfärgningen försvinna. Toriumet sitter i själva glaset och är ingen ytbehandling eller så. Det var oftast ljusstarkare objektiv som använde glaselement med toriumoxid, och de blev därmed radioaktiva. Detta då för att få bättre optiska prestanda.

Vissa objektiv innehåller lantan, lanthanum på engelska, och det används på samma sätt som torium men är oftast inte radioaktivt.

Jag tog fram vår geigermätare och mätte hundratals gamla objektiv och kameror som vi har i vår egen samling. Döm om min förvåning när mätaren fick frispel på en Konica C35, vilket var en mycket vanlig amatörkamera på 70-talet. Jag mätte upp 1,54µSv/h på den. Sedan utlöste en Rollei XF 35 mätaren, den visade 1,46µSv/h vilket är väldigt lika mot Konica C35, som också på alla sätt är en liknande kamera. Så jag gick vidare med liknande kameror och fick larm på Voigtländer VF135 med 1,34µSv/h, en Olympus 35 ECR som gav 0,81µSv/h och Yashica 35 ME gav 1,76µSv/h. Nästa kamera som verkligen fick mätaren att lysa upp var en gammal Zeiss Super Ikonta 533/16 med en Zeiss Opton Tessar 80/2,8. Den drog upp mätaren i hela 6,43µSv/h. Vi har också en Zeiss Super Ikonta 532/16 som också gav höga värden, 6,22µSv/h.

Vi har en Pentax SMC Takumar 50/1,4, en optik som är känd för två saker: Dels för att den är grymt bra och dels för att den är radioaktiv. Den gav 5,06 µSv/h bak och 1,06µSv/h fram. Om jag sätter SMC Takumar 50/1,4 på en helmetallkamera, i detta fall en Pentax ESII och mäter på baksidan av kameran där du normalt skulle ha ditt ansikte så mäter jag 1,14µSv/h. Och eftersom ett pappersark räcker för att filtrera bort alfastrålningen och en plastskiva för att filterar bort betastrålningen så kan jag inte dra annan slutsats än att det jag mäter genom kameran är gammastrålning. Det sägs att dessa objektiv inte ska avge gammastrålning men dessvärre verkar flera av dem bevisligen ändå göra det. Det är många fler än jag som kommit fram till denna slutsats. Nu är det i sammanhanget små mängder men det kan verkligen ändå inte vara nyttigt.

Canon Super Canomatic R 50/1,8 med ser nr 490xx fick 3,86µSv/h på bakre elementet men bara 0,34µSv/h på främre, vilket är knappt mer än bakgrundsstrålning. Den gav 0,49µSv/h mätt på andra sidan av ett en Canon FX kamerahus i metall. Samma optik men nyare med ser nr 564xx fick vi 2,53µSv/h bak och inget mer än bakgrundsstrålning fram. Den gav 0,35µSv/h mätt genom ett Canon FX kamerahus.

Vi har några Canon FL 50/1,8 och även där märks stor skillnad i radioaktivitet. Så Canon har helt klart valt olika glaskvaliteter beroende på tillverkningsår trots att det gäller samma konstruktion. Alltså borde bildresultatet variera mellan dessa. Det har vi inte provat ännu men det vore ett intressant inslag att se hur mycket bättre radioaktivt glas egentligen är, för bättre är det, åtminstone på den tiden.

Ser nr 1581xx gav 0,68µSv/h bak och 0,30µSv/h fram, samt 0,31µSv/h tvärs genom en Canon FX
Ser nr 2069xx gav 3,12µSv/h bak och 0,33 µSv/h fram, samt 0,42µSv/h tvärs genom en Canon FX
Ser nr 7521xx var inte radioaktiv alls.

Normal bakgrundsstrålning ligger på ca 0,15µSv/h, det kan skilja någon decimal upp eller ner utan att det är onormalt, det kan också diffa lite i precision på den mätare man använder. Vår mätare larmar i alla fall när strålningen är över 0,29µSv/h. För att vi ska få lite perspektiv och nu pratar vi om µSv och inte µSv/h, dvs den totala dosen och inte dos per timme. Sover du bredvid en annan människa så får du 0,05µSv. Ja, vi är alla lite radioaktiva. Äter du en banan, så får du 0,1µSv. Bananer innehåller Kalium-40 som är radioaktivt. Ett av de nyttiga mineraler som bananer är rika på är kalium, som naturligt består till 0.01% av den radioaktiva isotopen 40K (kalium 40). Nej, det är inte farligt att äta bananer. Fast äter du 1000 bananer på en gång så kan radioaktiviteten bli hög men jag tror andra problem uppstår före det. Alltså 1000 bananer vid samma tillfälle inte utspritt över livstid, så du kan lugnt äta bananer. Röntgar du armen så får du 1µSv, röntgar du tänderna ger det 5µSv och flyger du från New York till Los Angeles så får du 40µSv.

Alfa-partiklar är stora och tunga och består av atomkärnor av helium med två protoner och två neutroner. Därför tappar de snabbt sin rörelseenergi, de når max 10cm i luft och de kan stoppas av något så enkelt som ett papper. De kan inte tränga igenom hud, men de är däremot riktigt farliga om du äter eller andas in dem. Beta-partiklar består av elektroner och/eller positroner. Eftersom de är mindre så är jonisationen mindre och de kan då tränga längre in i materia. De kan färdas kring 10 meter i luft men tränger bara någon millimeter in i hud. Strålningen stoppas lätt av typ en plastskiva. Betastrålning kan ge skugga på analog film. Gammastrålning består enligt vetenskapen av fotoner och är en elektromagnetisk strålning. Den färdas med ljusets hastighet.

Även om ett objektiv är listat här så är det inte säkert att just ditt exemplar är radioaktivt alls. Objektivtillverkarna kunde ändra glassorter i samma objektivkonstruktioner. Så glassort kan variera med tillverkningsnummer, fast det är samma objektivmodell. Därför har vi börjat ange serienummer på de objektiv vi mäter upp själva.

Då ska vi kolla in vilka objektiv som är kända för att vara radioaktiva. De som är i fet stil är de som vi mätt upp själva:

A.Schacht Ulm Edixa-Travenar 50/2,8 0,62µSv/h bak och 0,65µSv/h fram
Argus Cintagon 50mm f/2.8
Agfa Color Solinar 2.8/50 
Agfa Solinar 50mm f/2.8 (Agfa Karat 36) bak 0,7µSv/h, fram 2,4µSv/h
Bell & Howell Director Series XL Super 8 med f: 1.2/9-22.5 mm
Canon R 50/1,8 ser nr 564xx bak 2,27µSv/h, fram 0,32µSv/h
Canon R 50/1,8 ser nr 490xx bak 2,38µSv/h, fram 0,58µSv/h
Canon FL 50/1,8 ser nr 1339xx bak 2,18µSv/h, fram 0,43µSv/h
Canon FL 50/1,8 ser nr 1581xx bak 3,82µSv/h, fram 0,58µSv/h
Canon FL 50/1,8 ser nr 2069xx bak 2,46µSv/h, fram 0,38µSv/h
Canon FL 50/1,8 ser nr 70xxxx är inte radioativt
Canon FL 50/1.4 (ser nr 2558xx var inte radioaktivt alls)
Canon FL 50/1,4 ser nr 201xx bak 13,06µSv/h, fram 1,92µSv/h

Canon FL 58/1.2 bak 10µSv/h, fram 1,7µSv/h (FL 55/1.2 är ej radioaktivt)
Canon FD 17mm f/4
Canon FD 35mm f/2.0 Ser nr 648xx mätte bak 4,61µSv/h, fram 1,68µSv/h (alla med konkav front lins, dvs I, II, II och SSC I. 1971-1973 är radioaktiva) 
Canon FD 55mm f/1.2 S.S.C. Aspherical
Canon Super Canomatic R 50/1,8 ser nr 490xx bak 3,86µSv/h, fram 0,34µSv/h
Carl Zeiss Jena Pancolar 55mm f1.4 2,36µSv/h
Carl Zeiss Jena Pancolar 50mm f1.8 "zebra" (Det exemplar som vi har, ej "zebra", är inte radioaktivt)
Carl Zeiss Jena Biometar 80mm f2.8 "zebra"
Carl Zeiss Jena Flektogon 50mm f4 "zebra"
Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f2.8 (Det exemplar som vi har är inte radioaktivt)
Carl Zeiss Jena Prakticar 50mm f1.4
Carl Zeiss Tessar 80mm f/2.8 (äldre silver för Hasselblad)
Enna München Lithagon 1:3.5 35mm
Focal (Kmart märke) 35mm f/2.8
Fujica Fujinon 19mm f/3.5 EBC
Fujica Fujinon 35mm f/1.9 EBC
Fujica Fujinon 50mm f/1.4 non-EBC
Fujica Fujinon 50mm f/1.4 EBC tidig variant (Det exemplar som vi har är inte radioaktivt)
Fujica Fujinon 100mm f/2.8 EBC (Det exemplar som vi har är inte radioaktivt)

Fujica Fujinon 400mm f/4.5 EBC
Fujica Fujinon 600mm f/5.6 EBC
GAF Anscomatic 38mm f/2.8 på en GAF Anscomatic 726.
Heinz Kilfitt 40mm f/2.8 Makro-Kilar
Heinz Kilfitt 90mm f/2.8 Makro Kilar
​Kodak Aero-Ektar
Kodak Anastar 44mm f/3.5 Kodak Pony IV
Kodak Color Printing Ektar 96mm f/4.5 1963
Kodak Ektanon 4-inch Projection Lens f/3.5
Kodak Ektar 80mm f/2.8 för Hasselblad 1600F och 1000F 1948-1950
Kodak Ektar 135mm f/3.5 för Hasselblad 1600F och 1000F 1949
Kodak Ektar 101mm f/4.5 1946
Kodak Ektar 38mm f/2.8 Kodak Instamatic 814 1968-1970
Kodak Ektanar 50mm f/2.8 Kodak Signet 80 1958-1962
Kodak Ektanar 90mm f/4 Kodak Signet 80 1958-1962
Kodak Ektanar, 44mm f/2.8 Kodak Signet 30, 50, Automatic 35/Motormatic 35 1959-1969
Kodak Ektanon 50mm f/3.9 Kodak Bantam RF 1954-1957
Kodak Ektanon 46mm f/3.5 Kodak Signet 40 1956-1959
Kodak Instamatic M24/26 
Konica Hexanon AR 50mm f1.4 bak 2,45µSv/h, fram 0,76µSv/h
Konica Hexanon 57mm f1.2
Konica Hexanon 21mm f4 SN 7029XXX
Konica C35 kamera med 38/2,8 1,54µSv/h mätt från fronten.
Leica Summicron 50mm f/2 hopfällbar
Leitz Wetzlar Summicron 5cm f2 (M39)
Mamiya/Sekor 55mm f/1.4 
Mamiya/Sekor SX 55mm f/1.8 ser nr 177729 2,75µSv/h bak och 0,29µSv/h fram
Mamiya/Sekor SX 55mm f/1.8 ser nr 204331 var ej radioaktivt alls (!)
Mamiya/Sekor SX 55mm f/1.8 ser nr 209866 mätte 2,83µSv/h bak och 0,37µSv/h fram. 

Mamiya/Sekor 58mm f/1.7
Mamiya/Sekor ES 50/1,8, 3,32µSv/h bak och 0,36µSv/h fram
Minolta MC W. Rokkor-SI 1:2.5 28mm tidig version
Minolta MC Rokkor-PG 1:1.2 58mm tidig version
Minolta MC Rokkor 1:1.7 85mm tidig version
Mitakon (Zhongyi) 50mm f0.95 Ver I Speedmaster
Mitakon (Zhongyi) 50mm f0.95 Ver II Dark Knight
Nikkor 35mm f/1.4 tidig modell
Olympus Zuiko MC Macro 20mm f/3.5
Olympus Zuiko Auto-S 1:1,2/55mm (1,2/50mm är inte radioaktivt)
Olympus Zuiko Auto-S 1:1,4/50mm endast den med silverfront
Olympus Zuiko Auto-S 1:3,5/28mm tidig modell
Olympus Zuiko Pen F 1:1.8/38mm, bak 7.5µSV/h
Olympus Zuiko Pen F 1:1.4/40mm, bak 3,81µSV/h bak och 0,73µSV/h fram
Olympus Zuiko Auto-S 50/1,4 M42, bak 3,59µSV/h bak och 0,81µSV/h fram
Olympus 35 ECR med Zuiko 42/2,8 0,81µSv/h mätt från fronten

Pentax SMC Takumar 20mm f/4.5
Pentax SMC Takumar 35mm f/2.0
Pentax Super Takumar 35mm f/2.0
Pentax SMC Takumar 50mm f/1.4 ser nr 70656xx 5,06µSv/h bak och 1,06µSv/h fram
Pentax SMC Takumar 50mm f/1.4 ser nr 20486xx 15,67µSv/h bak och 2,56µSv/h fram

Pentax Super Takumar 50mm f/1.4
Pentax SMC 50mm f/1.4 PK-fattning, första versionen
Pentax SMC Macro Takumar 50mm f/4.0
Pentax Super Takumar 55mm f/1.8
Pentax SMC Takumar 55mm f/1.8
Pentax Super Takumar 55mm f/2.0 ser nr 200088xx 3,81µSv/h bak och 0,65µSv/h fram
Pentax SMC Takumar 55mm f/2.0 
Pentax SMC Takumar 85mm f/1.8 (85mm f/1.9 är inte radioaktivt)
Pentax SMC Takumar 120mm f/2.8 3,72µSv/h fram och 0,46µSv/h bak
Pentax Super Takumar 6x7 105mm f2.4
Pentax 6x7 mätarprisma mätte 2,31µSv/h vid okularet
Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm 
Rikenon AUTO 55mm f/1.4 (Det exemplar vi har är inte radioaktivt)
Rodenstock XR-Heligon f/0.75 50mm 
Rollei XF 35 med Sonnar 40/2,3 1,46µSv/h mätt från fronten
Schneider Kreuznach Curtagon 35/2,8 fram 1,12µSv/h, bak 0,58µSv/h

Schneider Kreuznach Retina-Xenon C 50mm f/2.8 (Kodak Retina IIc)
Schneider Xenotar 80mm 2.8 (Rolleiflex 2.8C,1954) 
Schneider 135mm f/3.5 Xenotar 
Schneider Repro-Claron
Steinheil Auto-Quinon 55mm f/1.9 KE mount
Tele-Takumar 6.3 300mm
Topcor RE GN 50/1.4
Topcor UV 50mm f/2
Yashica ME med Yashinon 38/2,8 fram 2,32µSv/h
Yashinon-DX 28mm f/2.8 0,28µSv/h
Yashinon-DS 50mm f1.4 0,68µSv/h
Yashinon-DS 50mm f1.7 0,76µSv/h
Yashinon-DX 50mm f/1.4 1,35µSv/h
Yashinon-DX 50mm f/1.8
Yashinon-DS-M 50mm f/1.4 0,57µSv/h
Yashinon-DS-M 50mm f/1.7 8,03µSv/h bak och 1,31µSv/h fram
Yashinon-DS-M 55mm f/1.2 1,06µSv/h
Yashinon-ML (första versionen) 50mm f/1.7
Yashinon 55mm f1.2 0,98µSv/h tillverkad av Tomioka, såldes också som Cosinon, Chinon, Tominon, Tomioka och Revuenon
Vivitar Series 1 28mm f1.9
Voigtländer Skoparex 35/3,4 1,54µSv/h bak och 0,35µSv/h fram.
Voigtlander 50mm Nokton Prominent
Voigtlander 15cm Apo-Lanthar 16μSv/h
Voigtlander 21cm Apo-Lanthar 27μSv/h
Voigtlander 30cm Apo-Lanthar 35μSv/h
Voigtlander Skopagon 40/2 fram 1,72μSv/h, bak 1,08μSv/h
Voigtlander Zoomar 36-82mm f2.8 3.1 μSv/h
Voigtlander Ultragon 115mm f/5.5 1.5μSv/h
Voigtländer VF135 med Color-Skoparex 40/2,3 1,34µSv/h mätt från fronten
Wollensak Raptar 28-75mm f2.3
Yashica 35 ME med 38/2,8 1,76µSv/h mätt från fronten
Zeiss Super Ikonta 532/16 med Zeiss Tessar 80/2,8 6,22µSv/h mätt från fronten
Zeiss Super Ikonta 533/16 med Zeiss Opton Tessar 80/2,8 6,43µSv/h mätt från fronten

Zenitar-M 50mm f1.7

Måste påpeka igen att detta endast gäller gamla objektiv och kameror. Nu kommer jag till ett större problem, vissa tilverkare använde torium även i sökarglasen. Då har du en radioaktiv källa alldeles intill ögat, och som inte skyddas av hud heller. Några som kan ha radioaktiva sökare är Pentax 6x7 och Pentacon Six. Jag har mätt upp 2,31µSv/h på sökaren på ett Pentax mätarprisma med ser nr 5352xx. Om någon frågade dig om denne fick skjuta in gammastrålar i ditt öga så skulle du nog svara nej på den frågan, oavsett nivå på strålningen. Även om detta är relativt svag strålning så är det ändå 10 gånger mer än bakgrundsstrålningen. Jag skulle i alla fall inte använda en sån sökare. 

Det är små nivåer så det är inte så farligt som det kanske låter men du bör inte mala ner glaset och äta upp det, eller andas in det. Det skulle vara dåligt. I regel är strålningen så svag på de objektiv jag mätt upp att redan efter 5 cm från optiken så går det inte att mäta någon strålning alls. 

Jag upprepar det jag skrev inledningsvis: Vårt syfte är inte att skapa rädsla utan att skapa en medvetenhet. Detta så att du kan välja själv hur du vill göra. Då kan du själv bestämma om du tycker att det är så liten strålning att det inte bekymrar dig. Alternativt att du väljer att du inte vill bli utsatt för gammastrålning oavsett strålningsnivå. Då gör du ett medvetet val, men vet du inte om att det finns radioaktiva objektiv så kan du inte heller göra ett medvetet val. 

Se denna video för att se att det är inte bara alfastrålning det handlar om. Radioaktiviteten kan variera mellan olika objektiv fast det är samma modell, oftast beroende på när de har tillverkats.

 

Är du nyfiken eller orolig över ett objektiv som du har som finns med i denna lista, så kan skicka in den till oss så mäter vi eventuell strålning helt utan kostnad. Är ditt objektiv inte med i denna lista så är det troligen inte radioaktivt. Skicka i så fall till CyberPhoto AB, Box 1226, 901 22 Umeå och märk paketet "Mätning". Glöm inte att bifoga returadress.

Text och bild: © Thomas Lövgren

Uppdaterad 2021-02-25