Gotland - Del II - Byggnader

En fantastisk och vacker ö som jag missat fram till nu. 5 dagar och 633 bilder. Antalet bilder gör att jag delar upp detta i teman i stället. Nej, jag ska inte visa alla 633 bilder, men ett urval.

De flesta bilder skulle i princip kunna vara tagna med vilken systemkamera som helst. En bild består mer av idéer och komponering än av antal pixel eller pris på kameran. Självklart så spelar upplösning och framförallt objektivets kvalitet roll. Alla bilder är tagna med Leica M på fri hand. Alla tagna i RAW och konverterade i Capture One, alla är redigerade i Photoshop och alla har fått vinjettering tillagd. 

 

L1000526.jpg

Första kvällen på Gotland och allt verkar spännande och det första vi såg var dessa väderkvarnar. Perfekt väder, perfekt ljus, perfekt himmel, perfekt kamera, allt jag behövde göra var att trycka av. För övrigt så är väderkvarn ett ganska korkat ord, engelskans "windmill" är mer korrekt. Jag fotograferade detta motiv från flera vinklar och platser men jag gillade denna bäst. Trots att träden möter vingarna på kvarnen men kanske det var det som gjorde den bäst, jag gillar suget som gräset ger till bilden.

 

L1000607.jpg

Sankta Katarina kyrkoruin. Även kallad Sankta Karins kyrkoruin. Ja, jag vet att det blev mycket HDR i denna bild, men så får det bli ibland. Wikipedia: Ursprungligen bestod kyrkan av en långsmal, enskeppig kyrka med avsmalnande kor och höga, rundbågiga fönster. Ett av dessa fönster, numera igenmurat, kan ännu ses i kyrkans västparti. Den nya kyrkan, vars sydmur och västpart ingår i nuvarande byggnad, stod klar ca 1250 och fick S:ta Katarina av Alexandria som skyddshelgon. Kyrkan stod mitt i staden och framför byggnaden uppstod en marknadsplats. Snart behövde kyrkan utökas. Kyrkorna på Gotland byggdes vanligen ut genom att nya delar tillkom runt den äldre byggnaden, något som ledde till stilblandningar med till exempel stora gotiska kor och långhus, med ett betydligt mindre romanskt torn i väster. Detta kunde dock inte göras när Sankta Katarina utvidgades, eftersom det inte fanns plats söder och väster om kyrkan. Istället byggdes kyrkan ut mot nordöst. Byggnationen pågick ända fram till mitten av 1300-talet då den avstannade, möjligtvis på grund av Valdemar Atterdags erövring av ön och staden 1361. Under 1300-talets senare hälft återupptogs arbetet med kyrkan och ett nytt kor planerades. 1374 köpte sedermera gardianen (klosterföreståndaren) Albert Ostinchusen två öster om kyrkan liggande badhusbordeller och två år senare lade biskop Nils grundstenen till ett nytt kor. Koret stod färdigt 1388 och invigdes 1391 av ärkebiskop Henrik. Efter koret så påbörjades en utbyggnad av långhuset, men 1402 rasade sex valv. Detta föranledde nya pelare och nya valv, nu av tegel, men också byggandet av det nuvarande koret, vilket invigdes av titulärbiskopen av Scopia (Skopje) 1412. När kyrkan var som störst på 1400-talet var den en treskeppig hallkyrka med brett mittskepp och smalare sidoskepp. Kyrkan hade många och höga fönster med spröjsar och målat fönsterglas. I byggnadens västfasad låg dess största port, krönt med en relief av Kristi uppståndelse. Portalen som leder in till sakristian är prydd med en relief av en ros. Golvet var täckt av kalkstensplattor och gravhällar. S:ta Katarina kyrka blev emellertid aldrig helt färdig. Under 1400-talet lades istället pengar på konventsbyggnaderna och 1403 blev sommarmatsalen, refektoriet, färdig. År 1409 arbetade man med den södra sovsalen. År 1419 anlades ett hus på den östra sidan. År 1442 blev ett nytt bibliotek till. Alla dessa byggnader ligger på sydsidan av kyrkan

 

L1000730.jpg

Denna typ av tak var förvånansvärt vanligt på Gotland. Verkar inte helt brandsäkert dock.

 

L1000700.jpg

Gotland kallas även de hundra kyrkornas ö och det verkar stämma för de har verkligen kyrkor överallt. De allra flesta med just denna takform och är byggda år 1100-1200 e kr.

 

L1000805.jpg

Visby Ringmur. Wikipedia: Den äldsta delen av muren är en kastal, idag kallad Kruttornet, vilken byggdes vid stadens hamninlopp på 1100-talet. Därmed är den Nordens äldsta, bevarade profanbyggnad. Först under 1270- och 1280-talen byggdes egentliga stadsbefästningar runt Visby, då landmuren uppfördes. Den bestod då av en 5 till 6 meter hög mur med sykettgång, som hade öppningar på jämna mellanrum och smala skyttegluggar mellan öppningarna. Dendrokronologiska dateringar har vidast att Österport är uppförd tidigast 1286, Norderport omkring 1289 och Snäckgärdsporten 1294. Därefter, troligen under 1290-talet och början av 1300-talet byggdes ett tjugotal stora marktorn mellan portarna. Murens tillkomst kan troligen kopplas till konflikterna mellan staden och det gotländska alltinget, som ledde till ett inbördeskrig på ön 1288. En del av den äldsta muren strax söder om Kvarntornet har raserats, vilket möjligen kan vara ett spår av att Visby i inledningen av kriget intogs och plundrades. Den sista stora ombyggnaden av stadsmuren inträffade på 1350-talet, då muren förstärktes och höjdes med tre till fyra meter. Dessutom förstärktes försvaret med drygt tjugo sadeltorn. Då Valdemar Atterdag 1361 intog staden lät han symboliskt bryta ned en del av muren strax sydöst om Söderport för att genom öppningen marschera in i staden, en symbol för underkastelse som använts sedan antiken. Den nedbrutna delen av stadsmuren murades åter upp 1363. Hörntornet Silverhättan i murens nordvästra del tillkom troligen under Tyska ordens innehav av Visby 1398-1408, möjligen tillkom två mindre torn längs sjömuren. Det sista stora anfallet mot Visby ägde rum 1525, när trupper från Lübeck stormade staden. Lübeckerbräschen sägs enligt traditionen vara rester från striderna, men är troligen ett senare ras, även om det troligen inträffat ungefär på de ställen där lübeckarnas anfall huvudsakligen skadat muren. Under 1500-talet och början av 1700-talet tillkom även några kaponjärer vid den östra muren. Den hade då annars helt spelat ut sin roll som försvarsanläggning, och överlevde främst genom att fungera som tullbarriär. När inrikestullen avskaffades 1810 var ringmuren redan ett känt minnesmärke, vilket kom att rädda den undan förstörelse. Murens totala längd blev 3,44 kilometer. Visby ringmur restaurerades under åren 1884-86 under ledning av arkitekten Emil Viktor Langlet.

 

L1000605.jpg

En av ringmurens invånare...

 

L1000809.jpg

Visby ringmur...

 

L1000815.jpg

Medelhavet? Nope, Visby :)

 

L1000816.jpg

Skön utsikt...

 

L1000819.jpg

Paris?, Rom?, Budapest?, nej naturligtvis Visby...

 

L1000833.jpg

Mer Visby... minns inte vad huset hette...

 

L1000835.jpg

Mer Visby...

 

L1000849.jpg

I "Fornsalen", som är ett museum, så finns utställningsskåp som har flyttbara förstoringsglas monterade på toppen. Sinnrik och praktisk lösning. Jag hade bra en 28mm vidvinkel med en närgräns på 0,7m på kameran dagen och det är dåliga odds för macrobilder, men förstoringsglaset hjälpte mycket :)

 

L1000850.jpg

Känns som man är tillbaka år 1682...

 

L1000852.jpg

En av många trånga gator i Visby. Jag gillade skuggorna...

 

L1000855.jpg

Det här var ett intressant hus, Förutom att fasaden såg ut att ha brunnit så var nog ingenting riktigt rakt. Takets böjning är inte något optiskt fel i objektivet.

 

L1000857.jpg

Denna bild fick mig att tänka på Venedig... dock i mindra skala... jag har en liknande bild därifrån...

 

L1000858.jpg

Sankta Katarina kyrkoruin bredvid stora torget...

 

L1000865.jpg

En bild uppifrån ruinen... ser du den japanska turisten där nere?

 

L1000873.jpg

Insidan av tak i en ruin... fascinerande...

 

L1000879.jpg

Wikipedia: Visby domkyrka, Sankta Maria kyrka (eller mer fullständigt Visby Sankta Maria domkyrka) är en kyrka i Visby, vilken är församlingskyrka för Visby domkyrkoförsamling och katedral, domkyrka, för Visby stift. Kyrkan, under medeltiden kallad "Vår kära frus kyrka", byggdes ursprungligen som gästkyrka för tyska handelsmän. Den 27 juli 1225 invigdes den som församlingskyrka av biskop Bengt från Linköping och anledningen till invigningen var sannolikt att den nya tyska församlingskyrkan S:t Nicolai förstörts av brand. Vid Visby stifts bildande 1572 blev Sankta Maria domkyrka. Sankta Maria kyrka var sedan 1225 en interparrochial, det vill säga utan bestämda geografiska församlingsgränser, församlingskyrka med två kyrkoherdar. Den ena kyrkoherden var för den tyska församlingen, den andra för den gutniska församlingen, vilken ända fram till 1400-talet bara var en tredjedel så stor som den tyska, sedan var de jämnstora. På grund av krympande underlag bestämde sig församlingarna 1429 för att i fortsättningen bara ha en gemensam kyrkoherde. Efter 1225 är det alltså fel att beteckna kyrkan som ”tyskarnas kyrka”. 1533 eller 1534 blev kyrkan stadens församlingskyrka sedan Visbyborna tvingats överge S:t Hans,

 

L1000893.jpg

Jag kunde känna historiens vingslag när jag såg alla gravar och inskriptioner på golvet. Genom att ta med mina egna skor så fick bilden en helt ny känsla. Kontrasten mellan nytt och gammalt och du förstår att det är ett golv. Samma bild utan skor blev bara platt och tråkig.

 

L1000896.jpg

Så där känner jag mig på morgonen innan jag rakat mig. Ser du där stammarna kommer upp ur marken?

 

L1000908.jpg

Jag provat att räta upp bilden i Capture One, går att göra i Photoshop också, men det blev ett mycket mäktigare intryck att ha bilden som den var...

 

L1000929.jpg

Det finns gott om kalkbrott på Gotland, många är nedlagda. Detta är helt klart störst.

 

L1000952.jpg

Gotland är perfekt för vindkraft och det märks, det finns väldigt många vindkraftverk... och ja, Mini Cooper vann mitt hjärta... tänk en modern bil som faktiskt är rolig att köra...

 

L1000970.jpg

Ösregn en dag, annars var det soligt...

 

L1000972.jpg

Bageri som officiellt använder stenugn... rykte gjorde det i alla fall...

 

L1000976.jpg

Fabriken på Furillen är byggt om till hotell, dock inte denna del, men bilden berättar om en svunnen tid...

 

L1000989.jpg

Jag är inte alltför förtjust i äldre hus.. men jag kan ge med mig på att detta var lite pittoreskt med de vackra rosa blommorna som slingrar sig över trappan...

 

L1001068.jpg

Jag hittade ett sommarställe som jag gillade, det du ser på bilden, men frun tyckte att det var lite för spartanskt :)

 

L1001069.jpg

Det har funnits massor av skyttevärn och observationsposter på Gotland men de flesta är tyvärr rivna, några få finns kvar och de är förseglade, men jag hittade ett som var intakt och öppet. De är väl också kulturminnen, precis som Visby Ringmur?

 

L1001045.jpg

Gotland har varit mer befäst än de flesta oss tror. Detta lilla kanontorn dolde en gång i tiden mycket under marken. 

Text och bild: © Thomas Lövgren 

2013-06-25