Italien 2013: San Marino

Fem dagar i Italien. 993 bilder. Jag har plockat ut några av dessa bilder och delat upp dem i 7 olika kapitel för att det ska bli enklare och roligare att läsa. Du hittar dem i menyn här till vänster.

San Marino, formellt Republiken San Marino, är en republik belägen på Apenninska halvön i södra Europa, helt omsluten av Italien. San Marino är en av Europas mikrostater. Dess invånare kallas sanmarinier. San Marino har, enligt WHO 2004, världens lägsta dödlighetstal bland vuxna mellan 15:de och 60:de levnadsåret, 66 män och 34 kvinnor per 1000 invånare. Motsvarande siffror för Sverige är 84 män och 51 kvinnor per 1000 invånare. Motorfordon från San Marino bär nationalitetsbeteckningen RSM. San Marino är den enda kvarvarande av de stadsstater som fanns i Italien under medeltiden. År 300 flydde den helige Marinus från Rab undan den romerske kejsaren och grundade San Marino. Under 1500-talet styrdes landet av påven. 1631 erkände Kyrkostaten San Marinos självständighet under uppsikt av kyrkan. När kejsar Napoleon I erövrade Italien kom San Marino under franskt beskydd. 1815, efter Napoleons fall, återupprättade Wienkongressen Kyrkostaten. Den lokale ledaren hävdade dock San Marinos fulla oberoende trots att romersk-katolska kyrkan ville bevara sitt inflytande över landet. En konflikt uppstod som varade fram till 1861, vid konungariket Italiens bildande, då ett vänskapsavtal upprättades mellan den nya italienska staten och San Marino, som därmed lyckades bevara sin självständighet. I och med första världskriget förklarade San Marino krig mot Österrike-Ungern, en kort tid efter Italiens krigsförklaring. Under andra världskriget var San Marino neutralt och kom att bli en fristad för tusentals italienska judar. Trots sin neutralitet utsattes landet för ett antal bombangrepp, vilka senare dock ersattes ekonomiskt. Med undantag av att man numera har demokratiska val med allmän och lika rösträtt har styrelseskicket inte förändrats nämnvärt sedan 1240-talet. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet. (Källa: Wikipedia)

L1002138.jpg

L1001993.jpg

L1001975.jpg

L1001974.jpg

L1001997.jpg

L1002001.jpg

L1002005.jpg

L1002011.jpg

L1002027.jpg

L1002043.jpg

L1002044.jpg

L1002045.jpg

L1002046.jpg

L1002048.jpg

L1002068.jpg

L1002077.jpg

L1002078.jpg

L1002080.jpg

L1002116.jpg

L1002112.jpg

L1002143.jpg

L1002064.jpg

Alla bilder är tagna med Leica M på fri hand. Alla bilder är konverterade från RAW i Capture One och många är redigerade i Photoshop, och de flesta bilder har fått en dos vinjettering tillagd. Som du säkert lagt märke till så är nästan alla bilder fotograferade på full öppning för att få ett minimalt skärpedjup.

2013-11-15. Text och bild: © Thomas Lövgren