Italien 2013: Florens

Fem dagar i Italien. 993 bilder. Jag har plockat ut några av dessa bilder och delat upp dem i 7 olika kapitel för att det ska bli enklare och roligare att läsa. Du hittar dem i menyn här till vänster.

Vi kom sent på eftermiddagen till Florens och därför är det mesta nattbilder då solen går ner så tidigt där, speciellt som norrlänning då vi är vana att då det är det +20 grader, ja då går solen i princip aldrig ner. Detta är det bildmässigt tråkigaste kapitlet i serien men jag ville ändå ta med Florens separat då det är ett så unikt ställe. Vi såg nog bara en tusendel av Florens och efter jag sorterat bort alla familjebilder så återstod inte många andra bilder än fantastiska byggnader så jag hoppas du kan uppskatta det överdåd som det tagit .

Florens finns nämnd redan 59 f.Kr. som Florentia då romerska krigsveteraner erhöll mark där, eftersom jorden var bördig. De byggde upp staden efter samma mönster som ett militärläger, och fortfarande har detta mönster bevarats i stadskärnan. Kejsare Diocletianus utsåg senare Florens till provinsen Tuscias huvudstad.

Sankt Minias, som halshöggs i Florens omkring år 250, var stadens förste martyr, och Basilica di San Miniato al Monte uppfördes på platsen för martyriet. Strax därefter blev staden biskopssäte. Staden hamnade under olika härskare, och under det ostrogotiska styret på 300-talet minskade befolkningen kraftigt. Karl den store erövrade staden 774, och den införlivades i Toscana. Markgreve Hugo inledde en gyllene period i historien omkring år 1000. År 1115 blev staden ånyo en autonom stat. Visserligen gjorde sig kejsarmakten åter gällande under Fredrik Barbarossa, som lät insätta en podestà i stadsstatens styrelse, men adelssläkterna utgjorde statens verkliga styrelse. Senare gjorde de högre borgerskapet i Florens uppror mot adelsmännen, och efter en blodig kamp tilltvingade sig de ledande handels-, industri-, och finansfamiljerna 1282 makten i rådet. Efter en revolution, ledd av Giano della Bella, antogs 1293 en författning Ordinamento di giustizia, som gav borgerskapet full makt och utestängde alla adelsmän från medborgerliga rättigheter.

1300-talet präglades av djupgående konflikter mellan de som stödde den tysk-romerske kejsaren (ghibelliner) och de som stödde påvemakten (guelfer). De som stödde kejsarmakten tvingades 1302 gå i landsflykt; bland dessa fanns skalden Dante Alighieri. I Florens idkades under medeltiden en betydande konstnärlig verksamhet som ännu blomstrar. Under medeltiden deltog Florens i den levantiska handeln. Till en början skedde detta genom Genuas förmedling, men efter 1421 med egna skepp, sedan Florens hade köpt Livornos hamn av genuesarna. Man lyckades även 1406 erövra Pisa och därmed den vägen få en egen hamn. Man tillverkade eller beredde och sålde varor till Orienten, i synnerhet ylletyger. Under 1200- och 1300-talen drev florentinarna (bland andra husen Peruzzi och Bardi) en omfattande bankverksamhet, och införde valutan floriner, införd 1252. En högskola inrättades redan 1349, men låg tidtals nere och flyttades 1473 till Pisa. Florens var renässansens och humanismens vagga och här utvecklades en upplysningstradition, där stadslivet hade stor betydelse för vetenskap, konst och arkitektur.

Bankirfamiljen Medici kom till makten i Florens 1434 då Cosimo den äldre blev utnämnd till gran maestro. Ätten behöll makten ända fram till 1737, då den dog ut. Två gånger drevs familjen ut ur staden, och Florens blev då republik under några år omkring 1500. År 1537 blev Toscana ett storhertigdöme (Storhertigdömet Toscana) och Cosimo I utnämndes till storhertig. Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini och Poggio Bracciolini har skrivit om dessa politiskt komplicerade år. Efter att ätten dött ut 1737 införlivades Toscana med Österrike. År 1861 blev det en provins i Italien, och Florens var också landets huvudstad 1865–1870. Under andra världskriget ockuperades Florens av tyskarna ett år, men staden undgick större skador. (Källa: Wikipedia)

 

L1002238.jpg

Cykelställ ifall du undrar...

 

L1002241.jpg

Santa Maria Novella är en basilika i Florens. Den ritades i mitten av 1200-talet av två dominikanermunkar, Fra Sisto da Firenze och Fra Ristoro da Campi, och var vid färdigställandet 1360 den första stora basilikan i Florens. Kyrkan konsekrerades 1420 men det dröjde ytterligare innan fasaden i svart och vit marmor utfördes av Leon Battista Alberti (1456-1470). I kyrkan finns många berömda konstverk, av bland andra Duccio, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo Ghiberti men framförallt hyser kyrkan Den Heliga Treenigheten (1427) av renässansmästaren Masaccio, en av konsthistoriens mest centrala verk som uppvisar konstnärens revolutionerande nya idéer om perspektiv och matematiska proportioner. (Källa: Wikipedia)

 

L1002249.jpg

L1002250.jpg

L1002254.jpg

L1002256.jpg

L1002261.jpg

L1002252.jpg

L1002265.jpg

L1002269.jpg

L1002277.jpg

L1002319.jpg

L1002278.jpg

Ser du flickan i rosa? med sin mor och morfar? Det var så härligt att se en gammal man måna om sin lilla dotterdotter... och inte sitta och röka framför ett schackbräde med ett glas vin i handen, vilket den bild jag såg mest av i Italien...

 

L1002284.jpg

Den lilla röda Vespan är så otroligt gullig i sitt betydligt modernare sällskap...

 

L1002289.jpg

Basilica di Santa Maria del Fiore, Heliga Marias blommas basilika, är en katedral i Florens, säte för den Romersk-katolska kyrkans ärkebiskop i Florens. Kyrkan är berömd bland annat för sin stora kupol ritad av Filippo Brunelleschi. Vad namnet på katedralen anspelar på är något omtvistat. Somliga anser att det anspelar på liljan, som är Florens symbol, men ett dokument från 1400-talet menar att det är Kristus som avses.

Katedralen, eller Il Duomo, byggdes på samma plats där en äldre katedral funnits, Santa Reparata från 800-talet. Vid slutet av 1200-talet var den katedralen gammal och för liten. Arnolfo di Cambio anlitades som arkitekt 1296, och han avsåg att skapa den största kyrkobyggnaden världen skådat, byggd som en basilika. Den nya katedralen har plats för 30 000 personer, och var mycket riktigt vid färdigställandet världens största kyrka. Sedan dess har den dock passerats av bland andra den nya Peterskyrkan i Vatikanstaten, St Pauls-katedralen i London och Katedralen i Milano. Påven Eugenius IV konsekrerade katedralen 25 mars 1436, vilket enligt den florentinska kalendern var årets första dag. När Santa Reparata revs fann man relikerna av Florens förste biskop, sankt Zenobius, och hans urna förvaras nu i katedralen. I kryptan finns alla Florens biskopar begravda.

År 1419 hölls en tävling om vilken arkitekt som skulle få bygga katedralens kupol. De två huvudkonkurrenterna var Filippo Brunelleschi och Lorenzo Ghiberti. Brunelleschi var den som slutligen fick uppdraget, mycket tack vare stöd från Cosimo de Medici. Arbetet med kupolen startade 1420 och slutfördes 1436. Den enorma konstruktionen väger 37.000 ton och vidden är 42 meter. Utvändigt är den täckt av polykroma marmorpaneler i olika nyanser av grönt och rosa med vita kantlinjer.

1864 hölls en tävling om en ny fasad, vilken vanns av Emilio De Fabris 1871, i konkurrens med framför allt Vilhelm Valdemar Petersen. Arbetet påbörjades 1876 och fullbordades 1887. Den nygotiska fasaden i vit, grön och röd marmor bildar en harmonisk enhet med katedralen, Giottos klocktorn och baptisteriet, men en del uppfattar det som överdrivet utsmyckat. Katedralen har stor betydelse i spelet Assassins Creed 2. (Källa: Wikipedia)

L1002305.jpg

L1002318.jpg

L1002322.jpg

L1002335.jpg

L1002357.jpg

L1002363.jpg

L1002365.jpg

Som sagt, inte de mest spännande bilderna, men håll med om att byggnaderna är imponerande...


Alla bilder är tagna med Leica M på fri hand. Alla bilder är konverterade från RAW i Capture One och många är redigerade i Photoshop, och de flesta bilder har fått en dos vinjettering tillagd. Som du säkert lagt märke till så är nästan alla bilder fotograferade på full öppning för att få ett minimalt skärpedjup.

2013-11-13 Text och bild: © Thomas Lövgren