Koma2.jpg
Koma2.jpg

Vad är koma?

Koma är en optisk aberration och ordet aberration kan man beskriva som en oönskad avvikelse. Koma är ett optiskt fel hos vissa objektiv. Det blir allt mer sällsynt hos moderna objektiv men det förekommer. Det visar sig tydligast på ljuspunkter som återges som små kometer eller droppar. Detta optiska fel är vanligast hos kraftiga vidvinklar. På äldre objektiv så hittar man koma även på längre brännvidder.

Koma syns vanligen i bildens kanter och problemet ökar ju längre ut i bildkanten du ser. Detta optiska fel påverkar självklart all återgivning men som sagt så syns det tydligast på ljuspunkter. Det finns inget man kan göra åt detta utan det är hur objektivet återger verkligheten och det finns ingen kompensation för detta vid efterredigering. Koma syns mycket tydligt vid astrofotografering då hela bilden består av ljuspunkter. Vid nedbländning så minskar risken för koma då man nyttjar mindre del av glasytorna men vid astrofotografering så använder man normalt alltid den största bländaren för att få in så mycket ljus som möjligt.

koma.png

På denna illustration kan du se hur koma kan uppstå. Du ser hur varje punkt som representerar ljuskällan hamnar längre från skärpeplanet beroende på var ljuset bryts i optiken. Ju längre in från skärpeplanet desto suddigare blir ljuskällan. På så sätt bildas "kometer" i bilden istället för en tydlig ljuspunkt.

Det finns optiska hjälpmedel till astroteleskop som kan reducera koma, men det finns inga hjälpmedel för normal fotografering med vanliga objektiv.

Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".