Vad är moiré?

Moiré i fotografiskt sammanhang hänsyftar oftast till ett interferensmönster som uppkommer när kamerans sensorupplösning eller inte räcker till. Det är därför många kameror har AA-filter, dvs Anti-Aliasingfilter. Kallas även lågpassfilter. Det är grovt förklarat ett softfilter som gör att sensorn inte får se de allra finaste detaljerna. När bildsensorernas upplösning ökade så minskade tillverkarna på effekten och vissa plockade helt enkelt bort AA-filtret. Men moiré kan också uppkomma när optikens upplösning inte räcker till. Det är den senare effekten som vi ska påvisa här.

Här ska vi visa hur det kan se ut när objektivets upplösning inte räcker till. Vi använder en Olympus O-Produkt som motiv. Den har en svarvad metallfront som lätt ger moiré om inte objektivets upplösning räcker till.

Moire.jpg

Här kan du se konstiga linjer bland de runda svarvningarna. I detta fal så är optiken en UV Topcor 28/4 på f/5,6. Denna optik är från 1970-talet.

 

Moire_no.jpg

Som kontrast så valde jag en annan 28mm från 1970-talet som jag vet har högre upplösning än den andra. Detta är taget med Leica Elmarit-R 28/2,8 också på f/5,6. Förutom att denna bild är fri från moiré i svarvningsmönstret, så ser du också en stor skillnad i avtryckarknappen, det är den stora runda plattan nere till vänster. Mönstret ser grövre ut på den övre bilden fast det är samma motiv. Helt enkelt fär att upplösningen inte räcker till på den övre optiken.