Vad är HDR?

HDR står för high dynamic range, vilket betyder högt dynamiskt omfång. Genom att fotografera och efterbearbeta på ett visst sätt kan vi visa detaljer från både väldigt ljusa högdagrar och väldigt mörka lågdagrar, i samma bild. Titta gärna på filmen för mer information om HDR.