Gråfilterstyrka och tillverkarnas beteckningar

Det förekommer en mängd olika sätt att ange hur kraftigt ett gråfilter är. Nedanstående tabell kan användas för att utröna vilket filter du ska välja och hur det betecknas av olika tillverkare. Vill du bara jämföra mellan olika märken - gå direkt ner till den nedre tabelldelen med tillverkarnas olika beteckningar.

Även andra filter, t ex polarisationsfilter och färgfilter, har filterfaktor (dvs de släpper inte igenom allt ljus). Du kan även använda denna tabell för att översätta denna filterfaktor till motsvarande gråfilter, eller andra mätetal.

Mätvärden och beteckningar
I den övre tabelldelen finns olika enheter för att beskriva hur mycket ljus som släpps igenom av filtret. Varje steg åt höger till nästa kolumn innebär en halvering av ljusinsläppet, vilket i fotosammanhang är detsamma som att stänga ner bländaren ett steg, minska slutartiden med ett steg eller minska ISO-känsligheten med ett steg, dvs att minska exponeringen med 1 EV-steg.

I den nedre delen finns de beteckningar hos olika tillverkare som motsvarar mätvärdena i övre delen. T ex betyder "NDx8" hos Dörr att 1/8 av ljusmängden släpps igenom filtret in till kamerans bildsensor/film. Resten av ljuset absorberas av filtret.

När och hur kan jag använda filtret?
Kolumn I-III innebär filterstyrkor som normalt kan användas för normal fotografering i fullt dagsljus, dvs du kan handhålla kamera och du ser någorlunda väl genom sökaren. Kolumn IV och högre innebär normalt att du behöver stativ även dagtid (pga långa slutartider) samt att det blir svårt till omöjligt att se något i kamerans sökare/skärm.

ndfilterstrength_800_1.jpg

Exempel: Vill du t ex ha ett filter som släpper igenom 1/8 av ljuset eller motsvarar 3 bländar-/slutarstegs ljusförlust så väljer du motsvarande kolumn i den övre delen av tabellen (mätvärden). I detta fall blir det kolumn III. Följ kolumnen ner till den nedre delen av tabellen (beteckningar) och läs av på den rad som motsvarar det filterfabrikat du tänkt dig. Om det är ett Dörr-filter du tänkt dig får du då fram beteckningarna ND8 eller NDx8. Utifrån detta kan du välja rätt filter.

Text av Markus Östbye