Vad är distorsion?

När man ur fotografisk synvinkel talar om distorsion så handlar det om en optisk egenskap som ofta förekommer i många objektiv i varierande form och mängd.

Distorsion i objektiv är alltså en optisk förvrängning av bilden, och de två vanligaste sorterna är tunnformig och kuddformig distorsion. Det förekommer även en annan form av distorsion som kallas för mustaschformig eller vågformig, men den är det ganska sällan man stöter på i moderna objektiv och handlar mer om en kompromisslösning för tillverkarna när de försöker räta ut en svårkorrigerad distorsion.

Den tunnformiga distorsionen liknar en helt enkelt en gammal trätunna där de yttre kanterna buktar utåt, och denna variant är vanligast bland objektiv med korta brännvidder, så kallade vidvinkelobjektiv. Alla sorters distorsion varierar i mängd mellan olika objektiv, och många fasta teleobjektiv kan vara helt distorsionfria och raktecknande, medan fisheye-objektiv ger den mest extrema sortens tunnformig distorsion. De flesta normalzoomar som ofta går från 24mm vidvinkel till 70mm tele ger i regel en tunnformig distorsion på de kortaste brännvidderna, för att sedan i mitten av zoomomfånget ge en mer raktecknande bild, och på längsta brännvidder övergå till en svagt kuddformig distorsion.

Kuddformig distorsion är raka motsatsen till tunnformig och innebär att linjer nära bildens yttre kanter istället buktar inåt mot bildens mittpunkt. Den kuddformade varianten är vanligast förekommande bland telezoomar samt normalzoomar och superzoomar på de längre brännvidderna.

distorsion32.jpg

Mustaschformig eller vågformig distorsion har precis den form som benämningen anger och består alltså av både tunnformig och kuddformig distorsion efter varann.

Tunnformig och kuddformig distorsion är något som många kameror klarar av att korrigera direkt via kamerans inbyggda programvara till viss del. Funktionen finns i så fall att väljas bland kamerans menyer. I vissa kamera- och objektivkombinationer kan också distorsionen vara automatiskt korrigerad utan att det finns någon valbar funktion i kameran, vilket är mer vanligt bland Sonys kameror.

Distorsion kan man självklart också korrigera i efterhand, och bästa alternativet för detta är att fotografera i RAW och sedan utföra korrigeringen i kompatibel programvara för kamerans RAW-format. Den vågformiga distorsionen är dock inte lika enkel att korrigera automatisk så länge det inte finns inbyggda objektivprofiler för detta, i regel behövs det specialprogram för att lyckas med den korrigeringen.

I bilderna nedan ser du en tydlig skillnad mellan en 15mm vidvinkel med extrem tunnformig distorsion och en mer raktecknande 15mm vidvinkeloptik .

distorsion3.jpg

Dessa två bilder är tagna från en och samma punkt, men med olika kameror och objektiv vid olika tillfällen.

Text skriven av Mats 2019-05-08.

mylin25s.jpg