P4160138.jpg
P4160138.jpg

Histogram

Histogram finns tillgängligt på de flesta moderna kameror. Du kan behöva trycka på display-knappen för att få fram histogrammet på din skärm. Histogram visar hur ditt motiv exponeras och hjälper dig att balansera förhållandet mellan mörka och ljusa delar i bilden.

Histogram fungerar oftast både vid fotografering och filmning. Om du har underexponerat så ser du mer parten av histogrammets toppar till vänster. Om du har överexponerat så flyttas topparna till höger. Om motivet har ett ganska balanserat dynamskt omfång och är korrekt exponerat så fördelas topparna mer jämnt över histogrammet.

Tänk på att om det är ljusa eller mörka motiv till exempel snö eller natthimmel kan innebära att histogrammets toppar samlas mer mot ena eller andra sidan utan att det är problem.

Så här använder du histogram på Fujifilm >>

Så här använder du histogram på Nikon >>

Så här använder du histogram på Sony >>