DSC04354.jpg
DSC04354.jpg

Vad är astigmatism?

Astigmatism verkar vara en av de svåraste optiska felen att korrigera när man konstruerar objektiv. Astigmatism visar sig som att en ljuspunkt blir en linje. Man kan säga att det ser ut som att ljuspunkter fått små vingar. Astigmatism uppträder ofta tillsammans med koma.

Astigmatism kan se ut på två sätt, vid tangential astigmatism så ser linjen att gå ut från centrum medan sagittal astigmatism gör att linjerna ser ut att rotera runt centrum av bilden. Det senare, sagittal astigmatism, är vanligare och det är exakt det du ser på bilden här ovanför.

Wikipedia beskriver det så här: Astigmatism är ett avbildningsfel som uppträder när ett optiskt system har olika fokus i tangentialplanet, det plan som spänns upp av huvudstrålen och den optiska axeln och i sagittalplanet, dvs normalplanet till tangentialplanet längs huvudstrålen. Astigmatism uppträder hos linser och speglar för strålar som bildar vinkel mot den optiska axeln och orsakas av att fokallängden, som är en funktion av krökningsradien, hos linsen eller spegeln därför varierar mellan olika skärningsplan. Astigmatism, som är effekten av huvudstrålens vinkel mot den optiska axeln, samverkar med koma som är effekten av att de vinklade strålarna är spridda över linsens eller spegelns yta.

Astigmatism är också den medicinska benämningen på ett synfel som orsakas av att hornhinnans krökning ej är densamma i olika riktningar, eller plan. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer. Ofta kan synskadan åtgärdas med toriska glasögonlinser. Denna typ av astigmatism drabbar även strålar som följer ögats optiska axel eftersom optiska system som är astigmatiska i denna medicinska mening, till skillnad från en perfekt lins eller spegel, hos vilka det skulle betraktats som ett tillverkningsfel, inte är rotationssymmetriska kring axeln.