Här får du hjälp att välja kikare

Behöver du lite mer kunskap innan du är redo att köpa kikare så hittar du mer grundläggande information på den här sidan. Längst ned kan du även hitta en mer vägledande guide kring vilken diameter som kan passa dig när du väljer kikare. Lycka till!

Allmänt
En kikares grundläggande egenskaper anges med ett par siffror, exempelvis ”10x50”. Första siffran och ”x” visar vilken förstoring kikaren har (i det här fallet 10x). Detta betyder att om du betraktar ett djur på t ex 100 meters avstånd så upplever du att det är på 10 meters avstånd, sett genom kikaren.

Den sista siffran (i detta fall 50) anger främre linsens diameter i mm. Detta mått påverkar hur mycket ljus som kommer in i kikaren. Ju högre siffra desto större frontlins, d v s mer ljus in i kikaren, och kikaren är då bättre i mörkare förhållanden.

Så här räknar du ut det upplevda avståndet: 
Avståndet till objektet utan kikare / kikarens förstoring = Avståndet som du upplever genom kikaren.

Utgångspupillen
Uttgångspupillen är den runda ljusa cirkel som du kan se i kikarens okular om du håller kikaren ett par decimeter från ögat riktad mot en ljus bakgrund. Ju större utgångspupill du har desto ljusare kommer bilden att bli.

Så här räknar du ut utgångspupillens storlek:
Utgångsspupill = Kikarens diameter på frontlinsen / kikarens förstoringsgrad

Optisk Kvalité
Den optiska kvalitén på en kikare påverkas av vilka glastyper och ytbehandlingar som används. Detta val påverkar färger och optiska tillkortakommanden, såsom kromatisk aberration (lila och gröna ytterkanter som t ex syns på ljusa föremål mot mörk bakgrund). Tillverkarna använder olika beteckningar för bl a glaskvalitet (t ex HD, ED, APO, fluorit m.fl) men grundtankarna är desamma - att ge kikaren bästa möjliga bildåtergivning.

Antireflexbehandling
När ljuset träffar en lins som inte är behandlad reflekteras cirka 4% bort från linsen. Detta påverkar kikarens skärpa och ger olika oönskade ljusfenomen. Genom att ytbehandla linsen minimerar man risken för dessa typer av oönskade effekter. Det finns flera olika typer av ytbehandling, man kan behandla ena eller båda sidorna av linsen.

Detta benämns oftast på engelska:
Mono-coated optik: En eller fler linsytor är antireflexbehandlad med ett lager.
Fully Mono-coated: Alla linsytor är antireflexbehandlad med ett lager.
Multi-coated: En eller flera linsytor är behandlade med flera lager antireflexbehandling.
Fully Multi-coated: Alla linsytor är behandlade med flera lager antireflexbehandling.

Vattentät, smutsavvisande och gasfylld
Dessa 3 faktorer är viktiga i en hållbar kikare som skall fungera för många användningsområden. Gasfyllning gör kikaren vattentät till en viss gräns (kolla specifikationerna för att veta vad som gäller för just den kikare du funderar på). Gasfyllningen gör också att kikaren håller sig imfri (insidan) även vid kallare förhållanden. 

Smutsavvisande - varför behövs detta? Jo, detta är för att linserna på kikaren skall hålla sig rena och ge klar sikt utan att smuts eller vatten påverkar bilden. Den smutsavvisande behandlingen gör det helt enkelt lättare att hålla linserna rena från smuts, damm och vatten.

Vattentäthet, som finns hos många kikare idag, är inte till för att du skall kunna ha kikaren under vatten utan för att den skall tåla olika väderlek och miljöer, det hjälper också till att hålla smuts ute.

Vilken kikare passar mig?

Diameter upp till 28 mm:
Passar dig som vill ha en liten och smidig kikare som är lätt att ha med sig. Denna skall användas i bra ljusförhållanden.

Diameter 30-43 mm:
Detta är för dig som har ett lite större intresse av friluftslivet, kikarna i denna grupp har bättre ljusinsläpp vilket gör att de går att använda i lite sämre ljus än de ovan. Dessa kikare är enkla att använda och tack vare sin storlek blir de också väldigt greppvänliga.

Diameter 50 och större:
Här får du maximal ljusstyrka, vilket gör kikarna i denna kategori bäst för användning i sämre förhållanden som skymning och dimma. Detta är också kikaren för dig som vill titta på fåglar. Eftersom kikarna i denna kategori släpper in mycket ljus, så lämpar de sig också för personer som har sämre mörkerseende.

Förstoring
Det är inte alltid en fördel med hög förstoringsgrad. Ju mer förstoring desto svårare att hålla kikaren stilla och få en stadig bild. För kikare med över 10x förstoring rekommenderar vi att man använder stativ. Använder du ett stabilt stativ och underlag så kan du använda kikare med betydlig högre förstoring och ändå få en tydlig bild.

Köpa marin kikare
Skall du använda kikaren på sjön så rekommenderar vi att du väljer en kikare som inte har mer än 7x förstoring. Med en högre förstoring än detta kommer det att bli svårt att få en bra bild eftersom minsta lilla rörelse kommer ge oskärpa och göra det svårt att se det du vill se i kikaren.