Vad är coma?

Coma är ett optiskt brytningsfel som förekommer i enstaka objektiv och något som endast märks nära bildens kanter och hörn. Det är också är något man vanligtvis bara upptäcker när fotograferar mörka motiv där det förekommer många ljuspunkter, som t ex en stjärnhimmel eller stadsmotiv på kvällen med lampor som lyser. I ett objektiv utan coma blir normala ljuspunkter runda, men i ett objektiv med coma blir ljuspunkterna deformerade ju närmare bildkanterna de hamnar. Coma kan ge lite olika formationer i olika objektiv, men vanligast är att ljuspunkterna blir ovala som om de vore utdragna. Objektivets bländare har också stor inverkan på denna egenskap, och avtar vid nedbländning, dvs när man väljer en mindre bländaröppning (= ett högre tal som t ex 5,6 eller 8).

Det finns ingen direkt regel som säger att en viss typ av objektiv ger mer coma än andra, men det är rätt ovanligt bland teleobjektiv med långa brännvidder. Då är det vanligare bland ultravidvinkliga objektiv med hög ljusstyrka, samt äldre objektivkonstruktioner eller mindre påkostade vidvinkel- och normalobjektiv. Totalt sett är det dock relativt få objektiv idag som lider av coma, och knappast något du behöver fundera så mycket över så länge du inte är en entusiastisk astro- eller natt/kvällsfotograf.

I denna bild ser du hur coma kan se ut när det är som värst, och lägg märke till hur ljuspunkternas ändrar form längst ut i högra kanten.

coma1.jpg

Text skriven av Mats 2020-01-29.

mylin3.jpg