Nikon Z7 II testbilder

Nikon Z7 II_2w.jpg

Nikon Z7 II_12w.jpg

DSC_0282w.jpg

Nikon Z7 II_5w.jpg

Nikon Z7 II_1w.jpg

DSC_0284w.jpg

Nikon Z7 II_9w.jpg
Samma motiv som ovan på ISO 800 ->>

ISO-prestanda
Till ISO-bilderna nedan har dagsljusbalanserade lampor och auto vitbalans använts.

DSC_0252w.JPG
ISO 100.    

ISO:  800 | 3200 | 12800

RAW: 100 | 3200

Grundtanken med dessa ISO-bilder är inte för att jämföra ISO-prestanda med andra kameror med olika sensorstorlekar, upplösningar och självklart olika objektiv, utan mer för att visa brusegenskaperna mellan lägsta ISO och ett antal högre ISO-val med respektive kameramodell.