Nikon Z30 testbilder

Nikon Z30_17w.jpg

Nikon Z30_2w.jpg

Nikon Z30_8w.jpg

Nikon Z30_3w.jpg

Nikon Z30_1w.jpg

Nikon Z30_11w.jpg

Nikon Z30_4w.jpg

Nikon Z30_16w.jpg

Nikon Z30_9w.jpg

ISO/känslighet  
Till ISO-bilderna nedan har dagsljusbalanserade lampor och auto vitbalans använts.

DSC_0116w.JPG
ISO 100. 

Genom att klicka på ISO-värde nedan får du upp motsvarande bild i full upplösning:

ISO:  800 | 3200 | RAW ISO: 100 | 3200

Grundtanken med dessa ISO-bilder är inte för att jämföra ISO-prestanda med andra kameror med olika sensorstorlekar, upplösningar och självklart olika objektiv, utan mer för att visa brusegenskaperna mellan lägsta ISO och ett antal högre ISO-val med respektive kameramodell.