Sony FE 24-50mm f/2,8 G testbilder

Kamera: Sony A7R V.

Sony 24-50mm f2.8_25w.jpg
Brännvidd 27mm, bländare f/2,8.
 

Sony 24-50mm f2.8_19w.jpg
Brännvidd 24mm, bländare f/10.


Sony 24-50mm f2.8_15w.jpg
Brännvidd 24mm, bländare f/11. Fokuserad på stenen i förgrunden.
 

Sony 24-50mm f2.8_1w.jpg
Brännvidd 24mm, bländare f/2,8.

Samma motiv som ovan på 24mm f/8 ->

Samma motiv som ovan på 35mm f/2,8 ->

Samma motiv som ovan på 35mm f/8 ->

Samma motiv som ovan på 50mm f/2,8 ->

Samma motiv som ovan på 50mm f/8 ->


Sony 24-50mm f2.8_31w.jpg
Brännvidd 24mm, bländare f/9.
 

Sony 24-50mm f2.8_8w.jpg
Brännvidd 24mm, bländare f/2,8.
 

Sony 24-50mm f2.8_22w.jpg
Brännvidd 50mm, bländare f/2,8.
 

Sony 24-50mm f2.8_32w.jpg
Brännvidd 33mm, bländare f/8. Fokuserad på granen i förgrunden.


Sony 24-50mm f2.8_11w.jpg
Brännvidd 24mm, bländare f/10.

Sony 24-50mm f2.8_27w.jpg
Brännvidd 34mm, bländare f/5,6.


Sony 24-50mm f2.8_29w.jpg
Brännvidd 50mm, bländare f/2,8.

 

Sony 24-50mm f2.8_10w.jpg
Brännvidd 24mm, bländare f/11. Fokuserad på stenen/isen i förgrunden.