Skärmavbild 2021-12-01 kl. 14.34.49.png
Skärmavbild 2021-12-01 kl. 14.34.49.png

Reseinformation & kontakt

Zoom Fotoresor är teknisk researrangör av samtliga arrangemang på denna webbsida. Här hittar du en del information som kan vara bra att känna till inför din bokning. Du är hjärtligt välkommen att kontakta Zoom Fotoresor per telefon eller e-post för alla frågor gällande resan.

Telefon: +46 (0)470-466 40
Mail: info@zoomfotoresor.se

Zoom Fotoresor har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Boka en resa eller en kurs

Vill du boka en resa eller en kurs gör du det inne på sidan för respektive sida/kurs. När du har bokat skickas en bokningsbekräftelse som är en bindande bekräftelse för arrangemanget. Så snart minimiantalet för resans genomförande är uppnått skickas en anmälningsavgift samt kostnader för eventuellt avbeställningsskydd och reseförsäkring från Zoom Fotoresor.

Om du är själv och bokar en resa där du kan tänka dig att dela rum med en annan deltagare och det i slutändan inte blir någon som bokar samma upplägg kommer enkelrumstillägg att utgå. Enkelrumstillägget finns angivet under respektive resa/workshop.

När du får din bokningsbekräftelse är det viktigt att kontrollera att namnen på samtliga deltagare är korrekt stavade i enlighet med passet. Detta är speciellt viktigt om din bokning innefattar flyg eller visum. Om namnet du uppgett vid bokning avviker från namnet i passet, och du vill ändra det efter det att biljetten är utskriven, tillkommer alltid ändringsavgifter från flygbolaget eller kostnad för en ny biljett. Vissa flygbolag tillåter inte ändring av namn, inte ens enskilda bokstäver.

OBS! Flygbiljetten kan ej ombokas eller avbokas efter biljettering.

Rabatter vid bokning av resor

OBS! Rabatter kan inte kombineras med andra rabatter vid bokning av en resa eller kurs. Detta gäller också rabatter från partners. Vid pratnerresor med speciella partnerpriser kan dessa inte kombineras med partnerrabatter. 

Betalning

Anmälningsavgiften betalas enligt anvisningar på bokningsbekräftelsen och dras av vid slutfakturering. Resterade belopp betalas enligt anvisningar på bokningsbekräftelsen. För arrangemang där grundpriset är eller understiger 3 000:- faktureras hela beloppet i samband med bokning. Betalning sker via bankgiro, kortbetalning eller via delbetalning.

Vid bokning av mentorskap faktureras hela beloppet vid ett tillfälle i anslutning till anmälan.

Om anmälningsavgiften inte är Zoom Fotoresor tillhanda inom 20 dagar efter fakturans förfallodag sker avbokning automatiskt.

Avbokningsregler för resor och kurser

Nedan kan du läsa mer om de avbokningsregler som gäller för våra resor, kurser och digitala arrangermang. 

Avbeställning skall ske skriftligen och omedelbart då hinder uppkommit för att medverkar på en resa/kurs. 

Nedan kan du läsa mer om de avbokningsregler som gäller för våra resor, kurser och digitala arrangermang. 

Avbeställning skall ske skriftligen och omedelbart då hinder uppkommit för att medverkar på en resa/kurs. 

Resor och fysiska kurser

 • Sker avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan återbetalas anmälningsavgiften minus en administrationskostnad om 500 kr och eventuella redan förbetalda leverantörskostnader.
 • Sker avbeställning 89-60 dagar före resan/kursen utgör anmälningsavgiften (10% av resans pris) samt eventuella förbetalda leverantörskostnader avbokningskostnaden.
 • Sker avbeställning 59-30 dagar före avresan betalas 50% av resans/kursens grundpris samt eventuella av Zoom Fotoresor förbetalda leverantörskostnader som avbokningskostnad.
 • Sker avställningen 29 dagar eller mindre till avresan/kursen erläggas 100 % av resans pris som avbokningskostnad. 

Om avbeställningen sker 59 dagar eller mindre före resan/kursen och slutbetalning ännu ej erhållits ska resterande belopp betalas in omedelbart.

Digitala kurser 

 • Tidigare än 30 dagar före kursen återbetalas anmälnings/kursavgiften minus en administrationskostnad om 250 kr.
 • Mellan 29-15 dagar före kursen betalas 50 % av priset som avbokningskostnad.
 • Mellan 14-0 dagar före kursen erläggas 100 % av priset som avbokningskostnad.

Regler för avbokning och ändringar för kurser inom Sverige

Vid ändring senare än 60 dagar före utresa, debiteras ett arvode om SEK 250 vid varje ändringstillfälle plus eventuella leverantörskostnader.

VID AVBOKNING AV DIN KURS:

 • Tidigare än 90 dagar före kursen återbetalas hela anmälningsavgiften minus eventuella redan betalda leverantörskostnader.

 • Tidigare än 89-60 dagar före kursen återbetalas 50% av anmälningsavgiften (20% av resans grundpris) minus redan betalda leverantörskostnader.

 • Mellan 59-31 dagar före före kursen betalas 50 % av resans pris samt eventuella leverantörskostnader som avbokningskostnad.

 • Sker avbeställning 30 eller mindre före kursen erläggas 100 % av resans pris som avbokningskostnad.

Regler för avbokning och ändringar för digitala kurser

Vid ändring senare än 30 dagar före kursen debiteras ett arvode om SEK 200 vid varje ändringstillfälle.

Avbeställning skall ske skriftligen omedelbart då hinder för deltagande uppkommer.  

VID AVBOKNING AV DIN DIGITALA KURS: 

 • Tidigare än 30 dagar före kursen återbetalas anmälnings/kursavgiften.

 • Mellan 29-15 dagar före kursen betalas 50 % av priset som avbokningskostnad.

 • Mellan 14 -0 dagar före kursen erläggas 100 % av priset som avbokningskostnad.

Biljetter och färdhandlingar

Senast fyra veckor innan avresa sänder vi ut dina färdhandlingar. Färdhandlingarna innehåller flygbiljetter, värt att veta innehållande praktisk information om resmålet, utrustningslista, information om visum, vaccinering, litteraturlista samt nödvändiga telefonnummer.

Programupplägg, flygtider och anslutning samt resenärens ansvar

Programmen kan komma att ändras av praktiska eller logistiska skäl, allt för att ge bästa behållning av resan/workshopen. Flygtider är alltid preliminära och kan utan förvarning justeras utav flygbolagen. Tänk på detta vid bokning av eventuell anslutning av tåg eller flyg. Se till att ha god tidsmarginal och boka av- och ombokningsbara biljetter. Ingen ersättning för kostnad i samband med flygtidtabellsförändring utgår.

Om en resa blir försenad på grund av flygförsening eller om färdplanen måste ändras på grund av väder eller vägförhållanden eller andra oförutsedda händelser som Zoom Fotoresor och dess lokala partners inte kan råda över och kostnader därigenom uppstår ingår dessa ej i resans pris.

Resenären ansvarar själv för att infinna sig på angiven plats och tid. Kostnader som kan uppstå på grund av att resenären inte infunnit sig på angiven plats och tid står resenären själv för.

I de fall då vi beslutat att genomföra en resa/kurs trots att resans/kursens minimiantal inte är uppnått kan vissa kostnadsbesparande justeringar i programmet komma att göras. Detta kan vara att Zooms resevärd utgår, att genomgångar hålls i gemensamhetsytor på hotellet och inte i ett bokat konferensrum edyl. På de resor där vi har planerat för två fotografer kan den ena fotografen komma att utgå och resan genomförs istället med en fotograf.

Valutakurs och prisändring

Våra resor är baserade på olika valutor och valutakurser. Den aktuella valutan och kursen som använts vid kalkylering av respektive resa  finns angivet på respektive resas prissida. Skulle valutan gå upp/ner i förhållande till kalkylkursen kommer ett valutatillägg/valutaavdrag att utgå.

En resas pris kan förändras om kostnadsökningar skett på grund av ökade transport- och hotellkostnader, ändrade flyg- eller lokala skatter, tullar eller andra prisökningar som ligger utanför vår kontroll. Prishöjningen meddelas innan resan slutbetalas.

Reseförsäkring och Avbeställningsskydd

Deltagare som inte har reseförsäkring via sin hemförsäkring kan teckna en separat reseförsäkring i samband med bokning. Pris för reseförsäkringen varierar från resa till resa beroende på resans pris.

Du kan även skydda dig från avbeställningskostnader vid akut sjukdom genom att teckna ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet gäller endast vid sjukdom och måste tecknas i sambandmed bokning. Resans pris får max vara 40.000:- för att det skall gå att teckna avbeställningsskydd. Läkarintyg krävs vid avbeställning. Pris för avbeställningsskydd beräknas på resans totalpris.

OBS! I de festa hemförsäkringar ingår reseförsäkring och i många även avbeställningsskydd. Kontrollera detta innan du bokar detta så slipper du extra kostnader.

Visum

Till vissa länder krävs visum. Om så är fallet måste dessa sökas antingen på respektive ambassad, på landets visumservice eller via nätet. Att ansöka om visum är inte alltid en enkel process för den som är ovan. För att förenkla detta för dig har vi valt att samarbeta med Visumpartner när det gäller att hantera visum till olika länder. Visumpartner har bra upparbetade rutiner och lång erfarenhet inom visumhantering till samtliga länder och har förenklat den annars ganska tidskrävande processen för dig. Visumpartners uppgift är att kontrollera alla visum handlingar så att ansökan är komplett innan de lämnar in den på ambassaden. Saknas det något dokument så kontaktar de dig för komplettering, mindre fel justerar de själva. De betalar för ambassadavgiften vid inlämning och håller er uppdaterade om vart i processen visumet befinner sig via e-post. När visumet är klart hämtar de upp passet och kontrollerar så alla uppgifter i visumet är korrekta, därefter får ni tillbaka passet per post.

Inför varje resa där visum krävs kommer du att få ett utförligt dokument med de uppgifter och de dokument som respektive land kräver. Du kommer även att få ett ansökningsformulär på svenska och tydlig information om hur du fyller i dokumentet.

För mer information om Visumpartner se; www.visumpartner.se

Inställande av resa / kurs

Zoom Fotoresor äger rätten att inställa resa/kurs innan genomförande, på grund av för få deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. I ett sådant fall återbetalas inbetald kostnad. Zoom Fotoresor är dock ej skyldig att ersätta för utgifter såsom, anslutningstransporter, visumkostnader eller annat som ej ingår i resans pris. Innan du bokar flyg och andra arrangemang i anslutning till en resa kontrollera därför så att minimiantalet för resans genomförande har uppnåtts. 

Ansvarsbegränsning

Zoom Fotoresor och dess lokala partners och anställda agerar endast som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och hotell och andra resetjänster. Zoom Fotoresor tar därför inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, försvunnet bagage, terrorism eller annat som vi inte kan råder över.

Vid sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster på deltagaren. ZoomFotoresors råd är därför att teckna en reseförsäkring för att täcka dessa kostnader. Om sådan försäkring inte har tecknat vilar betalningsansvaret på deltagaren.

Arrangör / Resevillkor

Zoom Fotoresor är arrangör av samtliga arrangemang på denna webbsida. För de arrangemang som omfattas av resegarantilagen har Zoom Fotoresor ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resevillkor följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor bortsett från evntuella specialvillkor enligt ovan.

Zoom Fotoresor förbehåller sig rätten att fotografera och filma deltagare under alla våra arrangemang i marknadsföringssyfte. Zoom Fotoresor förbehåller sig även rätten att publicera de bilder som medverkar i "resans bild" tävligen på Zoom Fotoresors i marknadsföringssyfte så länge fotokred publiceras.

Deltagare som inte vill ha sin bild publicerad i marknadsföringssammanhang måste meddela Zoom Fotoresor detta innan arrangemanget startar.

Återgärder kring corona i samband med våra resor/kurser

För att det ska kännas tryggt för dig att boka och delta på våra resor och kurser presenterar vi här ett antal åtgärder som vi vidtar och några riktlinjer för dig som deltagare.

 • Vi ser till att handsprit finns tillgängligt under resor och kurser.
 • Vi undviker att ta varandra i hand och håller avstånd till varandra både ute i fält och under andra aktiviteter. 
 • Ta med munskydd för att använda vid bil/buss/flyg- och andra transporter. 
 • Vi bokar större konferensrum för bildredigering och föredrag.
 • Vi sprider ut oss lite mer i samband med måltider. 
 • Tvätta alltid händerna när möjlighet ges. Ta även med lite extra handsprit att ha med ute i fält.
 • Kolla din hemförsäkring så att reseförsäkring och avbeställningsskydd ingår!
 •  

Om du vid tiden för workshopens genomförande inte känner dig riktigt kry och har symptom i form av feber, hosta eller ont i halsen ska du stanna hemma. Vi ber dig därför kolla så att du har bokat reseförsäkring och avbeställningsskydd. Normalt ingår reseförsäkring i din hemförsäkring och oftast även avbeställningsskydd. Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som ingår i din hemförsäkring. Ingår inte avbeställningsskydd brukar försäkringsbolagen ha ett ganska billigt tillägg för detta.

För information om särskillda avbokningsregler pågrund av coronan se under rubriken Avbokningsregler på denna sida.