Copyright

Gäller allt
All text och alla bilder som återfinns på sidor som omfattas av www.cyberphoto.se är skyddade av internationell och svensk lagstiftning och får inte under några omständigheter kopieras och eller användas helt eller i delar utan tillstånd från CyberPhoto AB. Otillåten användning av text eller bild från www.cyberphoto.se i kommersiell användning kommer omgående att anmälas till ansvarig myndighet utan förvarning. Användningen kommer också att faktureras.

Bildexempel
Bilder tagna med produkter som är avsedda som demonstrationsbilder får användas för enskilt bruk. Det innebär att de får skrivas ut eller på annat sett användas för att bedöma en produkts bildkvalitet. Dessa bilder får inte under några förhållanden användas för kommersiellt bruk.

Stöld
Anledningen till denna hårda hållning är att det stjäls allt mer från våra sidor och de bilder och den text vi presenterar kostar mycket pengar och mycket arbetstid att framställa.