X-files: Tuomiokirkko

Jag tyckte en somrig bild är på sin plats under denna mörka höst...

På bilden ser du Helsingfors domkyrka. Den kallas i folkmun för Senatskyrkan men den hette tidigare Nikolajkyrkan och senare 1917 för storkyrkan. Kärt barn har många namn. Denna vackra byggnad anlades 1830 och var tillräckligt färdig 1840 för att fira universitets 200-årsjubileum i den. Den invigdes 1852. Den ritades av Carl Ludvig Engel. Kyrkan representerar nyklassicismen och har formen av ett symmetriskt kors. Förebilden anses vara Kazans katedral i S:t Petersburg. Engel själv var egentligen inte särskilt förtjust i centralkyrkor men valde denna typ eftersom kyrkan skulle stå på en plats där den syns från alla håll. Därför blev kyrkan symmetrisk från alla håll.

I de slutliga ritningarna som godkändes av tsar Alexander I av Ryssland hade kyrkan fyra korsarmar omgärdade av pelare och en stor kupol över korsmitten. Kyrkorummet disponerades traditionsenligt i öst-västlig riktning, så att altaret hamnade mot soluppgången i den östra änden. Huvudingången och huvudtrapporna mot Unionsgatan placerades i den västra änden. Den ljusa och avskalade salen planerades så att man kunde "se den med en enda blick". Kyrkan tornar upp sig ovanför Senatstorget på en platå och Engel placerade högvakten på varsin sida om torget.

Uppdraget att tillverka urverk för klockan i domkyrkans torn gavs åt Juho Könni från urmakarsläkten Könni från Ilmajoki. Det var hans mest betydande uppdrag och maskineriet användes fram till år 1902, då man efter en incident ersatte klockmaskineriet med en elektrisk klocka. Den ursprungliga klockan finns på Finlands urmuseum i Esbo.

Det uppkom flera förändringar i Engels planer. År 1839 gavs en kejserlig order om att riva högvakten och ersätta dem med breda monumentala trappor mellan Domkyrkan och Senatstorget. Engel motsatte sig trapporna, vilket många har ansett onödigt, eftersom torget som tidigare varit slutet mot norr nu kunde öppnas mot Domkyrkan.

Efter Engels död övertog E.B. Lohrmann planeringsarbetet och gjorde många förändringar. Det befarades att kyrkans konstruktion var för svag, så man lade till fyra mindre torn för att stöda upp huvudtornet. På taket satte man upp 12 statyer föreställande apostlarna enligt modell av Isakskyrkan i S:t Petersburg. De är världens största uppsättning zinkstatyer. Lohrmann ritade också de två sidopaviljongerna på var sin sida om trapporna som ledde ner till Senatstorget, som byggdes eftersom man inte vågade placera tunga klockor i den stora kupolen. Dessa förändringar på utsidan strider mot Engels ursprungliga planer på en avskalad arkitektur, medan interiören mera motsvarar Engels ursprungliga intentioner.

Bilden är tagen med Fujifilm GFX50S + GF 32-64/4,0 R LM WR, 32mm, 1/125s, f/16 och ISO 160.

Klicka här för att se större bild >>

Bilderna i X-files ska allmänt inte betraktas som testbilder då de ofta är redigerade och många gånger på sätt som leder till ökat brus. Dessa bilder är mer för inspiration och allmänt bildintresse. 

Vill du läsa mer ur vår serie ”X-files" så kan du använda sökfunktionen här i bloggen och skriva in just X-files, eller bara klicka på denna text >>

/Thomas