Liveföreläsning: The Jubilee Expedition

Ikväll kl 19:00 är det dags för Jonas Paurells andra föreläsning i en serie av fyra!

Ikväll kl 19 fortsätter naturfotografen Jonas Paurell sin serie av föreläsningar och denna gång handlar det om det omöjliga uppdraget han och en grupp forskare tog sig an i början av året: The Jubilee Expedition.

Då många har uttryckt önskemål om att Jonas föreläsningar ska hållas på engelska kommer denna att göra det för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. Föreläsningen kommer också gå att se i efterhand med svensk undertext.

Tidigt 2022 gav sig ett team på sex personer ut på ett omöjligt uppdrag för att återskapa en historisk expedition på dess 150-årsjubileum. Teamet försökte följa i fotspåren av professor AE Nordenskiöld från hans historiska expedition 1872.

Projektets ledare, bevarandefotografen Jonas Paurell, delar med sig av sin historia om The Jubilee Expedition. Hur den skapades, vad han ville uppnå med den, hur den svåra expeditionen faktiskt var och fotografierna han skapade under några av de svåraste förhållandena på jorden.

Var med på en kväll där vi föreställer oss det nästan ofattbara, diskuterar de skrämmande riskerna och de enorma belöningarna med att få möjlighet att fotografera något helt unikt.

Click here for the english version

Telling the story of the melting polar region through the lens of the scientists and a major adventure - an unsupported scientific expedition in one of the most hostile environments on earth.

2022 a team of six people set off on an impossible mission to recreate a historical expedition on its 150-year jubilee in the name of climate advocacy. The team attempted to follow in the footsteps of Professor AE Nordenskiöld during his historical 1872 expedition.

The project's leader, conservation photographer Jonas Paurell, shares his story about the The Jubilee Expedition. How it was created, what he wanted to achieve with it, how the hard expedition actually was, and the artworks he created in some of the harshest conditions on the planet.

Join us for an evening where we imagine the almost unimaginable, discuss the frightening risks and the huge rewards of having an opportunity to photograph something truly unique.

Se förra föreläsningen här: Live: Bevarandefoto För Naturfotografer