Fotohistoria: Adox

Idag ska vi titta närmare på Adox. Jag gissar att de flesta har hänt talas om detta märke, men alla känner kanske inte till dess 160-åriga historia.

Märket Adox har använts av tre olika företag. Det var Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH of Frankfurt am Main som först använde Adox-namnet. Detta företag grundades 1860 och var världens första tillverkare av fotografiskt material. Dr. Carl Schleussner var en pionjär inom våtplåtar och han samarbetade också med Wilhelm Röntgen som upptäckt röntgenstrålning. Dr. Carl Schleussner uppfann den första röntgenplåten. Namnet Adox började användas på 1930-talet och företaget döpets om till Adox Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH. 1938 tog Adox över Wirgin kamerafabrik då bröderna Wirgin var tvungen att fly på grund av förföljelserna av judar på den tiden. Efter kriget köpte Henry Wirgin tillbaka den fabriken. Vi har berört Wirgin tidigare i vår serie fotohistoria här >>

1952 lanserade Adox sin egen film under just namnet Adox. 1962 så säljs företaget till amerikanska Dupont som då får tillgång till Adox-namnet, ett namn som de också registrerar i USA. På 1970-talet så licensierade DuPont Adox-filmteknologi samt sålde en filmfabrik, dock inte Adox-namnet, till Fotokemika, Samobor, Kroatien, dåvarande Jugoslavien. 1972 så tillverkade Fotokemika film med 50-talsformula från Adox under namnet Efke. De hade flera filmer som var uppskattade för deras dynamik och skärpa. Det var billiga filmer, och de hade lätt för att bli repiga på grund av deras mjuka emulsion. De hade också stora kvalitetsproblem.

DuPont förde över Adox-namnet till dotterföretaget Sterling Diagnostic Imaging, som i sin tur använde Adox-namnet för sin röntgen-film. DuPont använde själva Adox namnet till en industriell kemikalie, natriumklorit.

1999 köps Sterling Diagnostic Imaging upp av tyska Agfa och införlivades i Agfa's Health Sciences. Så nu har Adox blivit tyskt igen men Agfa använde inte Adox-namnet och 2003 när tyska patentverket tog bort Agfas rättigheter till Adox så tog amerikanska och kanadensiska företag, samt tyska Fotoimpex, tillfället i akt att få tag i Adox-namnet.

Nuvarande rättigheter till Adox-namnet ägs sedan 2003 av tyska Fotoimpex, ett företag som grundades 1992. Nu börjar en ny era för namnet. Fotoimpex importerade film och papper från forna östblocket. Speciellt då Efke-film, som de sedan namngav Adox CHS Art. Så nu har inte bara Adox blivit tyskt, det har också återförenats med originalformulan av film som Dr. C. Schleussner en gång skapade.

Fotoimpex grundade ADOX Fotowerke GmbH, en "filmfabrik" i Bad Saarow där de förpackar deras film, papper och fotokemi med maskiner från forna Agfa (Leverkusen, Tyskland) och från forna Forte (Ungern). Som kuriosa så kan vi berätta att 2010 så testproducerade Adox förbättrade versioner av Agfa APX 400 och Adox Pan 400.

2012 så slår Fotokemika igen på grund att det skulle bli för dyrt att reparera deras maskiner som tillverkar film. Fotoimpex tillverkar då själva Adox CHS II som motsvarade Efke KB 100 och den prioriterades över att återintroducera Agfa APX 400.

2015 så "lång-leasar" Fotoimpex Ifords gamla tillverkning i Marly, Schweiz

2017 så fördubblade Fotoimpex sin fabrik i Bad Saarow och la till en Agfamaskin för filmbeläggning samt även plats för tillverkning av fotokemikalier.

Den kamera du ser på bilden är en Adox Polo som tillverkades 1960 - 1964, och den kommer från vårt museum. Objektivet är ett Adoxar 45/3,5. Nu har ringen med den texten fallit bort från vårt exemplar. I övrigt så fungerar vår kamera som den ska. Slutaren klarar 1/125s, 1/60s, 1/25s och B. Detta är en enkel och billig kamera med mycket plast. Själva kameran är inte så spännande men jag tyckte att Adox historia var spännande. En sådan här kamera ligger på kring 100kr i värde.

Du kan se 9 bilder av kameran här ovanför. Vill du inte vänta tills den byter bild så klickar du bara på prickarna under bilden.

Vill du läsa mer ur vår serie "Fotohistoria" så kan du använda sökfunktionen här i bloggen och skriva in just Fotohistoria.  

/Thomas