Nikon D5 uppdatering

Nyhet

Nikon fyller 100 år nu i juli 2017, bara kuriosa i sammanhanget, men man passar på att släppa en ny firmware till toppmodellen D5 som gör att den troligen får hänga med ett tag till. Autofokusen som fått en hel del uppdateringar...

Så här skriver Nikon själva om uppdateringen:

• Lade till två nya AF-områdeslägen: grupperat AF-område (HL) och grupperat AF-område (VL). Användaren väljer en rad (HL) eller kolumn (VL) med fokuspunkter; när AF-C väljs som fokusläge prioriterar kameran punkten i den valda raden eller kolumnen som innehåller det motiv som är närmast kameran.
• Uppdaterade fotoinformationsvisningen för att visa färgtemperaturen för bilder som tagits med Auto valt för vitbalans.
• Lade till en Exif-tagg som listar skillnaden mellan den lokala tidzonen och UTC, som är en del av Exif 2.31-specifikationen.
• Lade till stöd för följande AF-P-objektivfunktioner:
- Om väntelägestimern löper ut efter att kameran har fokuserat ändras fokuspositionen inte när timern aktiveras igen.
- I manuellt fokusläge blinkar fokusindikeringen i sökaren (eller i livevisning, den fokuspunkt som valts i monitorn) för att visa att oändligt eller det minsta fokusavståndet har nåtts genom att vrida på fokusringen.
• Ändrade de kontroller som utförs när Rengöra bildsensorn > Rengör nu väljs i kamerans INSTÄLLNINGSMENY. Vi rekommenderar att du utför rengöring av bildsensorn efter att firmware har uppdaterats.
• Åtgärdade följande problem:
- Ju större mängd Aktiv D Lighting som valdes när extra blixtar användes med automatisk bländare (AA), ej-TTL auto (A) eller manuellt blixtläge med avståndsprioritet (GN), desto mer underexponerade blev bilderna.
- Ändringar av exponeringen (inklusive exponeringskompensation) återspeglades inte i exponeringsgranskningen för fotolivevisning medan displayen var inzoomad.
- Vitbalans för livevisningsläge kunde inte väljas i i-knappsmenyn medan exponeringsgranskningen visades i fotolivevisning.
- Om långa bildserier togs med På valt för Nätverk > Alternativ > Autosänd blev inspelningen av data på minneskortet ibland mycket långsammare.
• Minskade den tid som behövs för att ansluta till dolda SSID när WPA-PSK eller WPA2-PSK är valt för Autentisering.
• Uppdaterade vissa hjälptexter.

Anmärkning
Användare av programvaran nedan måste uppdatera till följande versioner för att stödja ändringarna i denna uppdatering:
• Camera Control Pro 2 version 2.25.1 eller senare
• ViewNX-i version 1.2.8 eller senare

Nikon support för ny firmware: Nikon D5 firmware update