Onsdagsbus del 5 av 7

Rätt bisarr vinkel på framhjulen va?

Jag hittade en intressant sammanställning på Wikipedia av sladdningstekniker för bakhjulsdrivna bilar, självklart så funkar en del av dessa även på fram- eller fyrhjulsdrivna bilar också.

Kansei drift: Utförs endast i höga hastigheter av bilar med tyngdpunkten i mitten av bilen. Genom att släppa upp gasen precis innan en snabb kurva får föraren bilens bakhjul att släppa. Därefter balanseras sladden med jämna doser av gasning, bromsning och styrning.

Bromsdrift: Den här tekniken går ut på att föraren bromsar hårt precis innan föraren svänger, för att vikten ska förflyttas mot framhjulen och ge dem mer fäste.

Scandinavian flick: Det klassiska rallyknepet för att få ekipaget i rätt riktning före en sväng. Föraren styr först åt kurvans motsatta håll och styr därefter snabbt tillbaka. Bilens bakvagn hänger inte med, utan gör ett kast som föraren kan utnyttja genom att låta hjulen spinna.

Kopplingstramp: I en kurva trampar föraren ner kopplingen, och släpper upp den snabbt samtidigt som föraren gasar. Drivlinan tar då ett skutt, och hjulspinn blir ett faktum.

Nedväxling: Inför en kurva växlar föraren snabbt ner, vilket gör att hjulen tappar fäste. Detta medför stort slitage på drivlinan. Denna teknik används helst på våta underlag.

Användning av handbromsen: Detta är en enkel teknik där föraren drar i handbromsen för att låsa bakhjulen. När bakvagnen tappar fästet gasar föraren varvid hjulen börjar spinna. Den används även för att finjustera linjen på bilen för att få ännu mer ”ställ”, används ofta när fler än en bil kör och när kurvan blir snävare.

Hoppdrift: Det inre hjulet i kurvan körs över en curb, för att bilen ska förlora sitt väggrepp.

Choku Dori: Höghastighetstrick som går ut på att man redan på raksträckan drar i handbromsen och orsakar ett tidigt hjulspinn, vilket man sedan behåller ända fram till, och genom kurvan.

Power over: För bilar med hög effekt räcker det att gasa hårt genom en kurva för att framkalla en sladd och ge jämna doser med gas.

Klicka här för större bild

/Thomas