Älg del 4 av 4

Älghorn är mer fascinerande än de flesta kan föreställa sig...

Älgar kan ha två sorters horn, stånghorn som är vanligare i södra Sverige, eller skovelhorn som är vanligare i norra Sverige. Det är bara tjurarna som har horn och det är genetisk arv som avgör vilket horn älgen får. Älgar byter horn varje år och de kan växa med så mycket som 1,9 cm per dygn! Hornen är som störst för älgar mellan 6-11 års ålder. Det är också troligt att älgens massage av hornen är viktig för hornens tillväxt. Den masserar med hjälp av sina ben. Kring slutet av augusti är hornen färdigutvecklade och basthuden torkar. Tjuren skrapar hornen mot buskar och träd för att få bort basthuden. De tappar hornen vanligen i januari - februari.

Klicka här för större bild

/Thomas