Damerna först

Den här bilden har Jan Ring från Gnesta mailat till oss och visst är det läckra djur? Har man förmånen och möjligheten att plåta dem regelbundet som Janne har ska man se sig som lyckligt lottad. Vi tackar för bilden!

Janne skriver: Det är helt fantastiskt att ha en av världens största rovfåglar vid sin fågelmatning. Idag försökte havsörnen Bosse sno åt sig en matbit före frugan men hon upptäckte det och flög på honom direkt och slet den ur näbben, damerna först!

När det gäller havsörnen så kan det blir runt 2,5 meter mellan vingspetsarna och med en kroppslängd kring en meter så är det en otroligt stor fågel. Det var inte långt ifrån att havsörnen blev utrotad under 60- och 70-talet då miljögifterna satte stopp för fortplantningsförmågan. Tack vare digert arbete av bland annat Projekt Havsörn (Svenska naturskyddsföreningen) och förbud mot gifter har populationen stärkts igen. Det inte många vet är att havsörnen nästa blev utrotad redan i början på 1900-talet pga jakt. Tack vare fridlysning 1924 klarade sig havsörnen den gången.