Glädje!

Vi har efterlyst bilder och det har kommit in massor och vi kommer att dela med oss av dessa här i Bloggen och på Facebook. Den här bilden fick oss att dra på smilbanden...snacka om timing!

Bilden är inskickad av Joakim Plantin och är tagen förra sommaren. Härlig bild, tack för den!