Nikon D5500

Test

Nikons D5000-serie har sålt riktigt bra men ändå inte nått sin fulla potential då de har presterat väldigt bra bildmässigt men varit i skymundan av D7000 och D7100 senaste åren. Är D5500 nyckeln?

Så här skriver Mats: I samma anda som för Nikon D5300, D7100, Pentax K-3 m.fl har man på D5500 valt att inte ha något lågpassfiltret framför bildsensorn. Detta förtjänar en närmare förklaring. Det har varit brukligt i digitala kameror att ha ett optiskt lågpassfilter framför bildsensorn. Detta filters uppgift är egentligen att dra ner skärpa/mikrokontrast i bilden något. Detta har man gjort för att minska graden av moiré-effekter i den färdiga bilden. Moiré uppstår när du fotograferar ett så fint mönster (t ex en tät textil) att linjetätheten i det avbildade mönstret närmar sig pixeltätheten i kamerans bildsensor. Ju lägre pixeltäthet (dvs normalt lägre upplösning) i kamerans sensor, desto mer moiré-problem även vid fotografering av glesare mönster.

Resten hittar du här: Nikon D5500 hus svart