Aktivera Pentax-DSLR kameror för användning av gamla helmanuella (M-) Pentaxobjektiv

 • Ställ in kameran i M-läget på programvalsratten
 • Kameran inställd för objektiv med bländarring -meny C4, val 24 aktiveras
 • Programmering av E-ratt -Kamera-menyn, flik 4
 • Gå till programmering för manuellt läge M -underflik 2
 • Ändra gröna knappens funktion från -PLine till Tv-shift
 • Stäng av kameran
 • Montera objektivet på kameran
 • Starta kameran igen
 • Välj brännvidd -frågan kommer upp automatiskt
 • Välj önskad bländare på objektivet
 • Tryck grön knapp på kamerans baksida -kameran bländar ner automatiskt till inställt värde, mäter ljuset, öppnar bländaren igen och låser exponeringen
 • Tryck ner avtryckaren för att ta en korrekt exponerad bild


Beroende på Pentaxkamera och årsmodell kan eventuellt de olika funktionerna hittas igen på lite olika ställen i kamerans menyer, men grundutförandet är likvärdigt.