Nikon uppdaterar

Nyhet

Det har kommit en ny firmware till Nikon D5 (v1.10) och den innehåller en hel del nyheter så om du är en D5-användare så se till att ladda hem den här versionen och i din kamera! Mera info följer här.

Nikon skriver så här:

- Kameran kan nu spela in filmer som är upp till 29 minuter och 59 sekunder långa. Filmer spelas in över upp till 8 filer, var och en upp till 4 GB i storlek, som kan sammanfogas med alternativet ViewNX-Movie Editor i ViewNX-i version 1.2.0 eller senare. *
- Ett Elektronisk vibrationsreducering-alternativ har lagts till i FILMINSPELNINGSMENYN. Notera att elektronisk vibrationsreducering inte är tillgänglig med bildstorlekarna 3 840 × 2 160- eller 1 920 × 1 080-beskärning, och att bildvinkeln minskas något när elektronisk vibrationsreducering är aktiverad. *
- Ett Flimmerreducering-alternativ har lagts till i FOTOGRAFERINGSMENYN. *
- Dyn. AF-omr. (9 punkter) har lagts till alternativen för AF-områdesläge under fotografering med sökaren. *
- De huvudsakliga förändringarna av autofokus för fotografering med sökaren är:
- Förbättrat kamerasvar när knappen som tilldelats Automatiskt AF-område med Anpassad inställning f1 (Anpassningar) > AF-områdesläge eller AF-områdesläge + AF-ON trycks in för att tillfälligt välja automatiskt AF-område.
- Förbättrad följning när Brett har valts för Anpassad inställning a5 (Område för 3D-följning) och 3D-följning har valts för AF-områdesläge.
- Följande ändringar har gjorts för fotograferingsinformationen i webbläsaren när Ljudlös fotografering är valt i HTTP-serverläge:
- En “SL”-ikon (“ljudlös”) har lagts till utlösarläge-knappen.
- “Antal återstående bilder”-visningen för serietagningslägen visar nu den återstående tiden.
- Exponeringskompensation kan nu justeras med upp till ±3.
- Filnamnet (filtillägg “.NDF”) visas nu i HTTP-serverläge när data för borttagning av damm i bilden visas i en webbläsare antingen i helskärmsläge eller i bildvisaren.
- Webbläsarens visning för datorer, iPads och Android OS identifierar nu förinställt värde för vitbalans 1 till 6 med siffror när manuellt förinställt värde för vitbalans väljs i HTTP-server-läge.
- Om filminspelning startas medan kameran fokuserar i filmlivevisning slutar nu kameran fokusera innan inspelningen påbörjas.
- Åtgärdade följande problem:
- Kameran registrerade ibland inspelningsdatumet felaktigt under skottår och liknande.
- Alternativet Spara/ladda inställningar i INSTÄLLNINGSMENYN laddade endast upp till 10 av de upp till 20 alternativ som kan lagras i “Min meny”.
- Kameran visade krypteringsnyckeln för Direkt (accesspunkt)-anslutningar vid sökning efter trådlösa nätverk med Sök efter trådlösa nätverk med Direkt (accesspunkt) valt i INSTÄLLNINGSMENY > Nätverk-anslutningsguiden.
- Enheten kunde ibland inte ansluta till D5 när Anslut och avsluta guiden valdes med Direkt (accesspunkt) valt i INSTÄLLNINGSMENY > Nätverk-anslutningsguiden.
- OS X-versionen av Wireless Transmitter Utility fungerade inte som förväntat när den användes för att redigera eller lägga till profiler för en kamera ansluten via USB om Lösenordsskydd var aktiverat för trådlösa nätverk eller Ethernet-nätverk i menyn Nätverk > Nätverksinställningar.
- Kameran visade ibland inte bilder skapade med alternativet Beskär i RETUSCHERINGSMENYN korrekt.
- Om visningszoom aktiverades medan åtkomstlampan för minneskort lyste visades bilderna ibland inte korrekt, eller kameran zoomade in på en annan punkt än den aktiva fokuspunkten om:
- RAW, fack 1 – JPEG, fack 2 valdes för Funktion för kortet i fack 2 i FOTOGRAFERINGSMENYN,
- På valdes för Visning av tagen bild i VISNINGSMENYN,
- Minneskort var isatta i både fack 1 och 2, och
- NEF (RAW)- och JPEG-bilderna hade olika storlekar

Mer information finns i en uppdaterad utgåva av kamerans handbok.

Här hittar du Nikons nya firmware: Nikon supportcenter: Nikon D5

Läs mera om D5: Nikon D5 kamerahus (XQD)

Vill du se vårt snack om D5 och D500 som vi gjorde vid lanseringen så hittar du den här: Youtube: Nikon D5 & D500