Guðni

Ni som läser bloggen har sett att hela CyberPhoto-gänget har varit på Island i september...

När en medarbetare frågade mig hur många bilder jag tog där så svarade jag kring 300, men när jag kom hem såg jag att det var strax under 1000. Jag tänkte inte visa alla, men några av dem. Jag lägger upp en bild per dag här på bloggen...

Isländska kor har väldigt varierande färger och teckningar. De är genetiskt isolerade sedan lång tid tillbaka då det är strängt förbjudet att importera boskap till Island på grund av smittorisker. Närmaste släkting till de Isländska korna är norska arterna Blacksided Trender and Nordland Cattle. Det skulle vara mycket effektivare att ersätta de Isländska korna med svenska då de svenska producerar mer mjölk till lägre kostnad, men många menar att de Isländska korna tillhör Islands kulturella arv och bör därför inte ersättas.

Jag gillar deras frisyrer. och jag gillar just denna bild, känns lite som den tänker "Are you talking to me?"

Det mest onödiga vetandet är att före detta jordbruksministern Guðni Ágústsson pussade en Isländsk ko.

Bilden är tagen med 50mm på f/2 med fullformatskamera.

/Thomas