Elinchrom lanserar!

Nyhet

Nya Skyport Plus är ett verktyg som kommer att passa många fotografer! Aifo, Elinchroms svenska agentur, har gett en hel del information under förmiddagen och du kan läsa allt här nedan.

Elinchrom Skyport Transmitter Plus HS är en ny generation Skyport med egenskaper som för alltid förändrar sättet att fotografera med studioblixt. Skyport HS ger gränslös kreativ frihet med möjlighet att välja slutartider upp till 1/8000 sek i Hi-Sync läge. En tydlig LCD display visar inställningarna för varje blixt. Skyport HS har funktioner framtagna av fotografer, för fotografer. LCD display visar inställd uteffekt för upp till 10 Elinchrom blixtar och varje enhet kan styras individuellt. Räckvidd hela 200 meter utomhus och ca 60 meter inomhus.

Med Skyport HS kan du välja snabbare slutartid än kamerans normalt kortaste synktid. Hi-Sync gör det möjligt att använda slutartider upp till 1/8000 sek så att du kan reglera det omgivande ljuset, frysa extremt snabba motiv samt välja stora bländaröppningar för kort skärpedjup. Skyport HS kommunicerar tvåvägs vilket gör att blixtarnas inställda uteffekt visas på fjärrkontrollens tydliga LCD Display. Styrkan på blixt och inställningsljus kan regleras separat, i grupper eller gemensamt. Utomhus är räckvidden upp till 200 meter och inomhus ca 60 meter. Tack vare hela 20 kanaler kan Skyport HS ställas in för störningsfri kommunikation. HS står för Hi-Sync vilket förenklat innebär att du med Skyport HS fritt kan välja slutartid på kameran*. Med HS funktionen optimeras kamerans slutarrörelse till blixtens brinntidskurva vilket gör att slutartider ända ned till 1/8000 sek kan användas. För optimalt resultat ska du välja en Elinchrom blixt med standard blixtrör.

Skyport HS fungerar utmärkt direkt vid leverans men möjlighet finns att optimera resultatet med funktionen ODS (Over Drive Sync). Tack vare denna fininställning maximeras resultet för olika kombinationer av kamera och blixt, i vissa fall kan ljusutbytet förbättras upp till 2 bländarsteg!

Vilka Elinchrom blixtar kan användas?
Skyport HS kan användas tillsammans med alla Elinchrom blixtar som har Skyport. För att erhålla tvåvägs kommunikation ska blixten ha version Skyport RX eller senare. För optimal HS funktion, använd blixtmodeller med standard blixtrör (med normal till långsam brinntid). Även blixtar med s.k. Action blixtrör kan användas med vissa begränsningar vid kamerans snabbaste slutartider.

Vilka kameror kan användas?
För HS-funktion krävs version anpassad för respektive kameramärke, Canon eller Nikon (Sony kommer 2016). Givetvis kan Skyport Transmitter Plus HS användas på alla kameror, försedda med blixtsko, för att utlösa (normal synktid) och styra Elinchrom blixtar samt se blixtarnas inställda uteffekt på LCD panelen. Två AA-batterier. Som strömkälla använder Skyport Transmitter Plus HS två st AA-batterier 1.5V (LR6). Enkla att införskaffa och flera olika varianter finns att välja mellan.

Elinchrom Skyport Radiosändare Plus HS för Canon
Elinchrom Skyport Radiosändare Plus HS för Nikon