Less is more

Den här bilden har Anders från Vindeln skickat in till oss. Den vackra Kungsörnen är en fantastisk fågel att se och det måste kallas upplevelse när man får möjligheten att komma nära. Den här är fotograferad från ett gömsle och vi kan känna stämningen när man ser den i sökaren.

Det här är en bild som visar hur viktig bokeh är, det gör lika mycket till bilden som skärpan över huvudet på örnen. En sån här bild lever upp tack vare att det finns så lite och få ting att studera i bilden, less is more. Tack till Anders för att du skickat in den här bilden och en mössa kommer på posten som tack! Skicka in en bild du också till blogg@cyberphoto.se så premieras du om den visas här eller på vår Facebook-sida.