Hemliga Svenska Rum

Tingstäde fästning började byggas 1904 och stod färdig tio år senare, vid första världskrigets utbrott 1914, då den blev centrum för Gotlands militära förråd och försvar. Fästningen, som består av fem skansar, användes fortfarande under andra världskriget, och hemvärnet utnyttjade den ända in på 1970-talet.

Fästningen består av underjordiska rum och gångar, vissa av dem klädda med huggen kalksten. Gångarna löper som en labyrint kors och tvärs en bra bit under markytan. Här kan man vandra runt och föreställa sig hur manskap och officerare levde i denna annorlunda miljö, med sovsalar, kök och en sjukavdelning. Här finns gammal militär utrustning, köksutrustning och annat som kunde behövas vid en längre vistelse i fästningen. Om ön ockuperades skulle fästningen kunna försvaras i upp till 30 dygn i väntan på förstärkning.

Förråden var värdefulla eftersom Gotland vid krig lätt kunde bli avskuret från fastlandet. Militären behöll sina förråd i fästningen ända fram till 1990-talet. Efter världskrigen har skansen använts som förläggning för hemvärnet och vid krigsförbandsövningar in på 70-talet. Fästningen är idag ett statligt byggnadsminne, som förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Kolla in bilderna från Skans 1 >>

/Thomas