DNG

Vad är verklighet vad det gäller fotografering egentligen?

På den analoga tiden så fanns många olika filmer med olika karaktärer. Vissa gillade kornigheten hos en pressad Tri-X, andra gillade färgerna i Fuji Velvia. Vissa fotografer lät negativkanterna synas på pappersbilderna för att visa att inget var beskuret. Likafullt så fanns det många parametrar som påverkade slutbilden, som ändå inte visade verkligheten.

Idag tror vissa att en jpg-bild ur kameran visar verkligheten och RAW är mer eller mindre fusk. Inget kan vara mer fel. En jpg-bild ur kameran kommer från en RAW-bild som kamerans inbyggda programvara tolkar och justerar i alla parametrar, t ex färger, färgintensitet, exponering, justering av kromatisk aberration, uppskärpning, klarhet osv...

Kör du RAW så har du möjligheten att efterlikna den verklighet du upplevde vid fotograferingstillfället, men du kan också förbättra så att bilden blir bättre i dina ögon. Valet är ditt.

Det digitala negativet, DNG, vill jag berätta lite mer om, då det är synnerligen intressant:

DNG - Det öppna arkiveringsformatet för rådata från digitalkameror
Råfilsformaten är mycket populära inom digitalfotografin eftersom de ger yrkesfotografen bättre kreativ kontroll. Men kamerorna har många olika råformat för vilka specifikationerna inte är allmänt tillgängliga och detta medför att inte alla råfiler kan läsas av alla program. Specialformaten utgör en osäkerhetsfaktor vid långtidsarkivering och kan försvåra användning av dem i komplexa arbetsflöden.

Lösningen på problemet är DNG-formatet (Digital Negative), ett öppet arkiveringsformat för råfiler från digitalkameror. Genom att tillgodose behovet av en öppen standard för råfiler från olika kameramodeller kan DNG komma att bidra till att bildfilerna kan öppnas även i framtiden.

Hundratals programvaruföretag, däribland Apple och Google, har utvecklat stöd för DNG. Och välkända kameratillverkare som Leica, Casio, Ricoh, Samsung och Pentax har lanserat kameror som har direktstöd för DNG.

Fördelar för fotografer:
• DNG-formatet ger tryggare arkivering eftersom filerna kommer att kunna öppnas enklare även i framtiden.
• Ett och samma digitala arbetsflöde för råfiler från olika kameramodeller från olika tillverkare.
• En öppet dokumenterad och allmänt tillgänglig specifikation kan enkelt utnyttjas av kameratillverkarna samt uppdateras för framtida ny teknik.

Fördelar för hårdvaru- och programvarutillverkare:
• DNG undanröjer potentiella hinder för användning av nya kameror eftersom råfilerna från nya modeller omedelbart kan användas i Photoshop och andra program.
• DNG ger besparingar genom att eliminera behovet att utveckla nya format, samt underlättar testningen av kameror.
• Ett generellt format ger bättre kontroll över kvaliteten vid konvertering via program från externa tillverkare.
• Specifikationen tillåter att man lägger in egna metadata i DNG-filerna, vilket möjliggör differentiering.

Det var mycket text, men jag hoppas att någon lärt sig något nytt

/Thomas