Ingen grop

Fort var det fyllt upp den dryga meter de grävt bort.

Kul text på grävaren: "Den som gräver en grop åt andra ska ha väldigt bra betalt".

Snart är det dags för grundläggning.