Gotland - The Wall part 1

Gotland är helt klart en av Sveriges vackraste platser...

Den äldsta delen av Visby ringmur är en kastal, idag kallad Kruttornet vilken byggdes vid stadens hamninlopp på 1100-talet. Därmed är den Nordens äldsta, bevarade profanbyggnad. Först under 1270- och 1280-talen byggdes egentliga stadsbefästningar runt Visby då landmuren uppfördes. Den bestod då av en 5 till 6 meter hög mur som hade öppningar på jämna mellanrum och smala skyttegluggar mellan öppningarna. Österport är uppförd tidigast 1286, Norderport omkring 1289 och Snäckgärdsporten 1294. Därefter, troligen under 1290-talet och början av 1300-talet byggdes ett tjugotal stora marktorn mellan portarna. Murens tillkomst kan troligen kopplas till konflikterna mellan staden och det gotländska alltinget, som ledde till ett inbördeskrig på ön 1288. En del av den äldsta muren strax söder om Kvarntornet har raserats, vilket möjligen kan vara ett spår av att Visby i inledningen av kriget intogs och plundrades.

Bilden är tagen med Leica M + Summarit 90/2,5

/Thomas