Macro:Bubblor

Teresia har skickat in detta bidrag som är två bilder i ett. Att arbeta med flera bilder är välkommet och även annan efterbearbetning av bidraget som du skickar in. Det är roligt att så hur olika bidrag är uppbyggda efter olika sätt att arbeta.

Vissa bilder är i sig relativt enkla men det har lagts ner mycket arbete i efterhand medan andra bilder är tekniskt sett fantastiska med mycket lite eller ingen efterbearbetning. Vad är rätt och korrekt 2012? Den diskussionen kan man hitta på många forum men det är svårt att definiera vad som ska vara rätt och riktigt.

En kreativ bild, oavsett teknik, inspirerar oss andra. Tack för alla bidrag hittills!