Kamerans värsta fiende?

Många säger att fukt och vatten är en kameras värsta fiende. Andra säger att klåpare till användare är dess värsta fiende. Jag är övertygad om att snö är kamerans absoluta fiende. Varför säger jag så?

För det första är det ofta kallt där snö finns. Kyla gör att batteriet äts upp snabbare. Kyla gör det omänskligt att fotografera, för är du utan handskar går det knappt och inte med handskar heller. Argument emot är att man idag hos oss kan köpa batterier till bra priser och vi har handvärmare som fungerar jättebra! Men sen kommer faktumet att snö och is är vatten. Vatten och kameror trivs inte ihop. Dessutom...att få vitbalansen att arbeta korrekt och att hitta korrekt vitbalans när det är snö, ljuset förändras och även reflektionerna i snön.

Snön är en kamera värsta fiende. Håller du med?