Superföretag

Idag kom ett mail att vi är ett Superföretag. Kul!

Veckans Affärer tillsammans med affärsinformationsföretaget PAR har tagit fram listan över de svenska superföretagen – lönsamma, framgångsrika och med tillväxt också under krisåret 2009.

Som underlag för listan granskade de samtliga aktiebolag med över 10 miljoner kronor i omsättning.
Till grund för undersökningen låg sex olika nyckeltal:
1. Omsättningsförändring på årsbasis.
2. Vinstprocent, dvs rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av omsättningen.
3. Avkastning på eget kapital.
4. Kapitalets omsättningshastighet.
5. Skuldsättningsgrad.
6. Räntekostnad.

För att vara ett Superföretag måste aktiebolaget prestera bättre än genomsnittsföretaget – i samma bransch och storlek – inom samtliga sex kategorier. Dessutom under alla av de senaste fyra åren.

Förhoppningsvis ska du som kund nu kunna känna dig ännu tryggare med oss!