Ost. Omelett.

Nikon har genomfört ett experiment, eller en undersökning, på vilket ord som fungerar bäst, eller får fram det bästa ansiktsuttrycket vid fotografering. Svenska omelett klarade sig inte så långt bland de 26 länder man jämförde, tyvärr.

Den bästa enligt undersökning är Oustiti vilket på franska betyder liten apa. Tvåa kom Famiglia, familj på Italienska, trea Patatas, potatis på Spanska. Varför kom inte Omelett längre upp i undersökningen? Formulering följer:

Det svenska ordet omelett ger ett leende som inte varar så länge, så chansen att fånga det där stora, strålande leendet är lite mindre. Eftersom det slutar med ett t-ljud ser det dock till att tungan håller sig bakom tänderna, vilket ger ett fint och naturligt utseende.

Så nästa gång...be din modell säga Ouistiti (wi-sti-tii).

/Tobias