När är ND-filter nödvändiga?

3.jpg

Genom att använda ND-filter och på så sätt förlänga slutartiden, kan man avsiktligt skapa rörelse i sina bilder. Till exempel, när man fotograferar vattenfall med lång slutartid, kan man återge rörelsen av strömmande vatten i sina bilder, som i bilden nedanför.

BILD

När du vill ha en stor bländaröppning, men det är en solig dag så kan slutartiden på din kamera ibland inte räcka till, och du får överexponerade bilder. Genom att använda ND-filter under dessa ljusförhållanden, kan man reducera ljusmängden till kameran och uppnå den rätta exponeringen trots vidöppen bländare.

BILD

Man kan justera exponeringen med kamerans inställningar. Varför är nd-filter fortfarande nödvändiga?

Tekniskt sett kan man förlänga slutartiden genom att enkelt minska bländaröppningen och ställa in ett högre f-värde, men det finns en gräns för det. Dessutom kan fotografering med för höga f-värden leda till att slutbilden blir av dålig kvalitet (se "diffraktionsfenomen").

Även om man fotograferar med ett lågt bländarvärde (till exempel f/1.4 eller f/1.8) och med en snabb slutartid (till exempel 1/4000 sek eller 1/8000 sek), kan bilderna bli överexponerade. I sådana ljusförhållanden är ND-filter nödvändiga.

Diffraktionsfenomen - vad är det?

Inom fotografi uppstår diffraktion när ljus träffar ett hinder, vilket får ljusvågorna att böja sig runt objektet. Med ett högt f-nummer böjer sig ljuset som kommer in i öppningen runt det, och ljuset kan därmed inte nå bildsensorn, vilket resulterar i en sämre bild.

Bilderna nedanför visar till exempel skillnaden i bildkvalitet när du fotograferar vid f/8 respektive f/22.

BILD

Som du kan se i den förstorade bilden, är skillnaden markant - bilden som togs med f/22 får en disig ton, vilket resulterat i dålig skärpa jämfört med bilden som togs med f/8. Här är ND-filter viktiga för att du ska kunna ta bilder med lång slutartid utan att behöva blända ner till f/22.

Hur kommer mina bilder att förändras med nd-filter?

Här är exempel som visar hur man på ett imponerande sätt kan ändra hur vatten återges genom att använda ett ND-filter.

BILD

Imponerande bilder av vattenfall med lång slutartid görs möjligt med ett ND-filter. En slutartid på 1/30 sek kan förlängas till 1/4 sek genom ett ND8-filter. På så vis fångar du det naturliga flödet av vatten i slutbilden. Små skillnader i filterstyrka ger stora skillnader i bilden. Bara genom att använda ND32 istället för ND16 får du en betydligt mjukare bild av vattenfallet.