Hur väljer man ND-filter?

4.jpg

Valet av rätt ND-filter beror på olika faktorer. Det kan vara objektet du fotograferar med, ljuset och vädret, vad du vill återge samt stilen du vill uttrycka.

För att välja rätt ND-filter, kan du följa dessa allmänna regler och hänvisa till tabellerna nedanför:

Tabell 1: Kontrollera rätt EV-värde beroende på fotograferingsförhållandena.
Tabell 2: Kontrollera och kombinera både bländare och slutartid enligt EV-värde.
Tabell 3: Kontrollera ungefär vilken slutartid du kan få med ND-filtret du tänker använda.

BILD

Låt oss nu använda dessa värden och information i några praktiska exempel.

Exempel 1. Att ta imponerande bilder av objekt i rörelse

BILD

Foto: 高橋邦夫 | ND filter, f/8, 1/20 sec, ISO100

Låt säga att du vill ta en bild av ett objekt i rörelse på en solig dag och med en slutartid på 1/30 sek.

Tabell 1: "Solig dag" motsvarar "EV 14".
Tabell 2: När du fotograferar, till exempel, vid f/8 med EV 14, kommer slutartiden att vara 1/250 sek.
Tabell 3: Genom att använda ND8-filter, kan du förlänga slutartiden till 1/30 sek.

Tips: Om du känner att du behöver förlänga slutartiden när du fotograferar, försök att höja f-värdet också.

Exempel 2. Att skapa drömlika och dimmiga vågor på en solig dag

BILD

Foto: Hyun-jin, Bae | ND400 filter, f/9, 2 sec, ISO100

Tabell 1: Molnfri himmel/havskustmiljö motsvarar EV 16.
Tabell 2: När du fotograferar med bländare f/8 med EV 16, kommer slutartiden att vara 1/1000 sek.
Tabell 3: Genom att använda ett ND1000-filter, kan du förlänga slutartiden till 1 sek.

Tips: Om du fotograferar med en exponering på mer än tio sekunder i dessa förhållanden (molnfri himmel/havskust), kommer inte ens ND1000 vara tillräckligt. Genom att kombinera ND1000 och ND16 tillsammans, kan du uppnå en exponering på 15 sekunder (14 bländarstegs ljusreduktion).

Att kombinera två ND-filter
När man kombinerar två ND-filter kan du enkelt beräkna den totala ND-faktorn genom att multiplicera de separata faktorerna med varandra.

BILD

Det bästa sättet att kontrollera slutartiden i varje fotograferingssituation är att alltid ha mer än ett ND-filter tillgängligt. Till exempel är ND8, N64 och ND1000 ”måste-ha”-kombinationer i flera situationer. På det viset är det möjligt att kombinera filter för att uppnå det önskade ND-värdet, när ett enda ND-filter inte är tillräckligt.

BILD

Med variabla ND-filter kan du ändra och justera mängden förlorat ljus med endast ett filter.  Det gör dessa filter särskilt bra för videofilmning med DSLR-kameror. Genom att lägga ihop bländarvärdet av två filter kan du beräkna den totala mängden ljusreduktion.