Regler för drönare

drönarregler_hero.jpg

Funderar du på att börja flyga drönare? Vad kul! En helt ny värld av upptäckande och skapande kommer att öppna sig för dig. Det är dessutom väldigt roligt. Här hittar du all information du behöver för att komma igång.

Först behöver du såklart hitta en drönare som passar just dig och dina intressen. Vi har flera modeller i vårt sortiment och har du frågor kan du alltid kontakta våra säljare på 090-200 70 00.

Har du hittat din drönare? Toppen! Innan du sedan ger dig ut på din första flygtur finns det dock några regler du bör känna till. Dessa uppdaterades från och med 1 januari 2021, och varierar lite beroende på vilket klass din drönare hör till, men längre ner finns allt du behöver känna till. Kortfattat så behöver du ha ett drönarkort, registrera dig som drönaroperatör hos Transportstyrelsen samt följa tre grundregler vid alla flygningar: håll dig inom en maxhöjd på 120m, se till att du alltid kan se din drönare och flyg på ett sätt som inte innebär risk för andra. Viktigast av allt är såklart att ha kul, och skulle du råka fånga en drömbild kan du alltid mejla till oss på blogg@cyberphoto.se där vi varje söndag lägger ut bilder tagna med drönare.

Drönarkort

Fjärrpiloten, dvs den som styr drönaren, måste från och med 31 januari 2021 ha ett speciellt behörighetsbevis för drönare, s k drönarkort. För att få kortet behöver du först göra ett teoriprov via Transportstyrelsens hemsida. https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/ Kortet kostar 130kr och gäller i 5år.

Registrerad drönaroperatör

Alla drönarflygningar måste från och med 31 januari 2021 ha en registrerad drönaroperatör som är ansvarig flygningen. Operatören kan vara antingen en privatperson eller ett företag. Om operatören är en privatperson måste personen i fråga vara minst 18 år. En drönaroperatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Registreringen kostar 50kr och görs via Transoptsstyrelsens hemsida.
https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/

Som registrerad drönaroperatör tilldelas du ett ID-nummer som ska vara tydligt angett på drönaren, med penna eller klisterlapp, och när så är möjligt ska ID-numret även programmeras in i drönaren.

Öppen kategori

Gäller för drönare på max 25kg, samt med klassificering C0-C4.
- Du får inte flyga högre än 120m.
- Du får inte flyga utom synhåll.
- Du får inte flyga på ett sätt som innebär risk för människor, djur, andra luftfartyg, miljö eller egendom.

Beroende på vilken klassificering din drönare har så gäller dessutom en av dessa underkategorier:

A1

Gäller C0- och C1-drönare. Du får flyga nära människor* i begränsad omfattning.

A2

Gäller C0-, C1- och C2-drönare. Du måste flyga minst 30 m från människor*. Om du bedömer det säkert kan du med låghastighetsläge minska avståndet till 5 m.

A3

Gäller klassificering C1-C4. Du måste hålla ett säkerhetsavstånd på minst 150 m i sidled till bostads-, rekreations-, industri- och affärsområden.

*Avståndskraven gäller framför allt icke-medverkande människor.

Certifierad kategori

Vid flygningar med hög risk, exempelvis ovanför folksamlingar, krävs certifiering och registrering av drönaren samt speciellt tillstånd från Transportstyrelsen.

Specifik kategori

Vid flygningar som överskrider gränserna i den öppna kategorin behövs speciellt tillstånd från Transportstyrelsen.

Vissa flygningar kräver speciellt tillstånd

Du behöver ansöka om tillstånd från Transportstyrelsen om en eller flera av nedanstående punkter gäller din planerade flygning.
- Din drönare väger mer än 25 kg.
- Du vill flyga utom synhåll.
- Du vill flyga högre än 120 m över marken.
- Du vill flyga över folksamlingar (gäller drönare <7kg).

Ansökan om tillstånd gör du via Transportstyrelsens hemsida. https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och luftvardighet/dronare/tillstand-for-d ronare/kategori-specifik/

För användning och spridning av bilder och film tagna med drönare kan du behöva ansöka om spridningstillstånd från Lantmäteriet. Tillståndet är kostnadsfritt. https://www.lantmateriet.se/sv/webb/spridningstillstand/

Planerar du att flyga inom kontrollzonen nära en flygplats behöver du först kontakta den lokala flygledningen.

Begränsade platser

Vissa platser får man inte flyga över utan speciella villkor och specifikt tillstånd. Dessa inkluderar bland annat fängelser, militära områden, naturområden samt kärnkraftverk.

Se Luftfartsverkets drönarkarta för mer information om restriktionsområden i din närhet. https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/#

CE-märkning och C-klassning

För att säkerställa produktsäkerheten, dvs att drönaren inte är tillverkad med giftiga ämnen eller är på annat sätt farliga, får endast drönare med CE-märkning säljas inom EU. Drönaren måste även vara C-klassad, vilket innebär att den klarar vissa tekniska krav. För närvarande finns det certifieringsklasserna C0, C1, C2, C3, C4, C5 och C6. Vilken klass just din drönare tillhör ska stå angivet på förpackningen.

Om din drönare räknas som leksak

Drönare som designats för personer under 14 år klassificeras som leksak och är undantaget kravet på drönarkort och drönaroperatör. Dock gäller fortfarande reglerna enligt kategori Öppen - underkategori A1.

Om du har en äldre drönare utan C-klassning

Vissa äldre drönare saknar C-klassning och för dessa gäller specifika övergångsregler från den 31 januari 2021 till den 31 december 2022. Vilka regler som gäller för just dig beror främst på vilken vikt din drönare har. Se listan nedan för mer information. Drönare utan C-klassning som släppts före 1 januari 2023 kommer kunna fortsätta användas, men då kommer de att höra till kategori Öppen A1 (<250g) eller A3 (<25kg). Drönare utan C-klassning som släpps efter detta datum kommer att tillhöra kategori Specifik och kräva speciellt tillstånd från Transportstyrelsen, med undantag inom ramen för modellflygklubbar.

Under 250g

Det behövs inget drönarkort för att flyga mindre drönare. De får flygas över utomstående personer, dock inte över folksamlingar. Med påslaget följ-mig-läge får drönaren flyga upp till 50 m i sidled från fjärrpiloten.

250-500g

För att flyga dessa drönare behöver fjärrpiloten ha ett A1-drönarkort. Du får inte flyga över folksamlingar eller utomstående personer.

500g-2kg

För att flyga en drönare av denna viktklass behöver fjärrpiloten ha ett A3-drönarkort. Drönaren måste hålla ett säkerhetsavstånd på minst 150 m i sidled från bostads-, rekreations-, affärs- eller industriområden. Om fjärrpiloten har ett A2-drönarkort samt gjort tillhörande praktik så får man minska avståndet till 50 m.

2-25kg

Fjärrpiloten måste ha A3-drönarkort och får endast flyga på minst 150 m i sidled från bostads-, rekreations-, affärs- eller industriområden.